P L A T F O R M A
Udruženja građana „U IME NARODA“-u osnivanju

  1. Reforma pravosuđa;
  2. Procesuiranje svih nosilaca organizovanog kriminala, bez obzira na društveni status  u zemlji, političku pripadnost i trenutne funkcije na kojima se nalaze;
  3. Oduzimanje sve imovine i svih novčanih sredstava, svim  državljanima  Republike Srbije, bez obzira gde žive i čije državljanstvo imaju,  koja je stečena bavljenjem organizovanim kriminalom;
  4. Liberalizaciju nošenja ličnog naoružanja, za koje građani poseduju dozvole.


Sve ovo u roku od, najkasnije 2 godine od dana dobijanja zakonskog osnova za postupanje;

Sve ovo sa sadašnjim snagama i sredstvima, bez utroška naknadnih materijalnih i ljudskih resursa;

Sve ovo  uz striktnu primenu Zakona;

Sve ovo na krajnje transparentan način, osim, izuzetno, kada to operativne mere i interesiRepublike Srbije nalažu;

Sve ovo, samo ako to građani Srbije zaista žele!

O Platformi Udruženja građana "U ime naroda"!

Prethodi: Kontinuirana propast Srbije-u životu, ne u tekstu.

Zašto Platforma?

Platforma je nastala posle desetak godina mog intenzivnog ličnog istraživanja opšteg, katastrofalnog  stanja u zemlji, koje se iz dana u dan pogoršava; uzroka svih ovih zala; posledica po gradjane Srbije; šansi da izadjemo iz njega-sa kim i čim...
Bavio sam se poslovima za koje smatram da sam stručan, nijednog trenutka nisam polazio od toga da me otvaranje sajta javnosti predstavi kao nekog od značaja.

Opširnije: O Platformi Udruženja građana "U ime naroda"!