Mlađan Dinkić nije pod istragom i neće ići u zatvor

 Slučaj vredan 1.513.000.000 EURA
(slovima: MILIJARDUPETSTOTINATRINAESTMILIONA EVRA)

Bez obzira što je u pitanju i sam Mlađan Dinkić, dakle kriminalac od kojeg je moguće sve očekivati, želim da sve moje tvrdnje zasnivam na validnoj dokumentaciji.

Ko bude detaljnije, pažljivije čitao ova dokumenta, verovatno će ostati pod utiskom pod kojim sam i ja - davanjem ovih ovlašćenja Dinkiću, stvorena je, ne slučajno, situacija u kojoj se lisici daju kokoške na čuvanje.

A on je ovaj slučaj vredan 1.513.000.000 evra, nazivao godinama najtransparentnijim poslom u Srbiji! Ironija! Sramota! Bruka!

Ovih dana, više  medija u Srbiji je objavila članke pod naslovom „DINKIĆ POD ISTRAGOM“!
Kako sam i sam jedan od onih koji, pored desetina drugih građana o njegovim kriminalnim radnjama godinama obaveštava sve domaće i strane nadležne faktore, želim da i na ovaj način, validnim dokumentima, bar malo približim javnosti verodostojnost, osnovanost svojih (pr)ocena, da Mlađan Dinkić i pored svih zlodela koje je učinio Srbiji, ali i široj evropskoj zajednici, neće završiti na robiji, gde mu je inače mesto.
Jer, u Srbiji, on je iznad Države, on je taj koji je van ingerencija trulog srpskog pravosuđa, van domašaja zakona koji važe za sve druge građane. Ako bi EU pokušala da ga procesuira, onda bi u velikoj meri ugrozila i svoj kredibilitet, koji na prvom mestu podrazumeva borbu protiv organizovanog kriminala, ne korupcije, koju često pominju naši zvaničnici, jer je korupcija mnogo uži pojam od organizovanog kriminala. U pitanju su i poslovne banke, visoki zvaničnici više zemalja, međunarodni finasijski eksperti, osiguravajuće kuće, javna preduzeća... U pitanju je pored Dinkića i sam politički vrh Srbije, onaj raniji i ovaj sadašnji, bivši raniji, a oba, ustvari jedno te isto.
Dakle, hronološki, Dinkića je Vlada Republike Srbije ovlastila da izvrši prodaju „MOBTELA“, pa formiranje „MOBI 63“... Sve je rađeno po dokumentaciji zvanično dobijenoj od nadležnog suda, koju dostavljam u prilogu.. Moja je ocena, da se sa ovakvom dokumentacijom nije mogla registrovati ni obična SZTR! A u pitanju je milijardupetstotinatrinaestmiliona evra-1.513.000.000 evra!!! Za registraciju obične radnjice, pečat nadležnih je morao da bude na svakom papiru - gore desno, dole levo, pa potpisi, pa - hiljadu drugih zagorčavajućih detalja.
Ovde, u ovom „posliću“ Mlađan Dinkić je mogao da radi kako hoće.
I on je tako i radio.
Prema zakonskoj regulativi, „TELENOR“ je na ime dobijanja licence za rad, morao u budžet Srbije da uplati najmanje 320 miliona  evra. Dakle, nije u pitanju nikakva taksa, taj iznos se stručno zove jednokratna naknada koja predstavlja prihod budžeta Republike Srbije. O tome je Ministarstvo finansija moralo da ima precizan podatak. Što je  bilo i očekivano, povodom ovih oglašavanja medija, odmah je i URS izjavio „da je sve čisto, da se cela dokumentacija o Mobtelu nalazi u Ministarstvu finansija i sve je lako proverljivo“!?
Lažete, prevaranti, nije tako! I vi ovakvim dezinformisanjem javnosti štitite ne samo Dinkića, već i sebe - svima vam je mentalni sklop isti.
Na moj zahtev, „RATEL“ me je svojim aktom od 07. maja 2012. godine obavestio da za izdavanje Licence operator „Telenor“ nije plaćao nikakvu taksu Agenciji, već jednokratnu naknadu koja predstavlja prihod budžeta Republike Srbije, pa bi dokaze o tome trebalo tražiti od Ministarstva finansija Republike Srbije. Akt u prilogu.
Onda me Ministarstvo finansija svojim aktom od 17. maja 2012. godine obaveštava da je za poslove državnih finansija nadležna Uprava za trezor, te da se imam obratiti njima. Akt u prilogu.
Kada sam i to uradio, Uprava za trezor me svojim aktom od 30. maja 2012. godine obaveštava, nakon izvršenih provera, da ona ne poseduje tražene podatke.
Dakle, URS su lagali javnost, kako sam već napisao.
Dakle, niko u Srbiji ne zna gde je skoro pola milijarde evra.
Akt Uprave za trezor u prilogu.
A, u prilogu dajem i Licencu  „TELENORA“ dobijenu od „RATEL“-a, koju je neko morao da plati.
Pa što nije?
Ja mislim zato, što je ekspert za ovakve poslove Mlađan Dinkić postupao bez ičije kontrole, jer je Država ustrojena kao Država kriminalnog državnog vrha, koji radi šta hoće, bez ikakvog straha od sankcija. A „MOBTEL“ i dalje postoji, odlično privređuje, a ko dobija te novce - nije poznato. Akt u prilogu!
A ja sam još 2010. godine od Ministarstva finansija tražio podatke o ovim transakcijama i dobio 01. decembra 2010. godine od istog odgovor u kojem stoji:
“Ministarstvo finansija ne poseduje tražene informacije, odnosno ne poseduje dokument koji sadrži tražene informacije“!?
Akt u prilogu.
Tražio sam odgovor na isto pitanje i od Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i njihovim aktom od 02. decembra 2010. godine dobio isti odgovor - da oni ne poseduju traženi dokumenat i da se radi traženja dokumenta obratim Ministarstvu finansija - akt u prilogu.
Nisam hteo da se više prepisujem, a Država ako hoće, a rekoh na početku da neće, može sve da proveri za nekoliko dana, samo treba neko da pita Mlađana Dinkića: “Lopove, gde su pare“!
Međutim taj isti, svoju bestijalnost i bahatost, svoj kriminal, ovde ne završava.
On čini dokumentaciju, koja nema nikakvu pravnu formu, nikakav pravni sadržaj, spisima koja su iznad zakona.
Naime, da bi „MOBTEL“ dobio kredit od Raiffeisenbank a.d, stotinak miliona evra, vrši se 17.01.2006.g vinkulacija polise osiguranja „Evropa osiguranje“ broj 010449 kojom se zamenjuju polise istog osiguravača, brojeva 011604;011606;010814;008099;010856 i 009455.
To i ne bi bilo ništa neobično da skadenca, vreme trajanja polise osiguranja, nije isteklo još 18.08.2003. godine. Ovom polisom je vršeno osiguranje 063 MOBTEL-a, u vlasništvu Bogoljuba Karića, od strane osiguravača „Evropa osiguranje“ - takođe u vlasništvu Bogoljuba Karića. Kako je imenovana Banka verovatno uočila ovaj detalj, javlja se kao i u mnogim drugim predmetima, dežurni „spasitelj“ - Kompanija „Dunav osiguranje“, čiji organizacioni deo „Dunav Re“ vrši reosiguranje nevažeće polise.
Danas JP PTT saobraćaja „Srbija“, kako piše u njihovom dopisu, nema pojma gde se nalaze polise koje su zamenjene nevažećom polisom, broj 0104499, kojoj je skadenca istekla 18.08.2003. godine!!!
Više o svemu ovome, hipotetički, mogli bi, pored već legendarnog i harizmatičnog Mlađana Dinkića, da kažu Branko Radujko, Boris Tadić, Željko Ivanji, sudija Miodrag Majić - prošao reizbor, Bogoljub Karić, Dragomir Karić, Velimir Ilić, Tomislav Nikolić... cela Skupština!!! Cela Vlada i stara i nova.
Pokušao sam da animiram sve postupajuće sudove u kasnijem „sporu“ između Bogoljuba Karića i Mlađana Dinkića, upozorenjem da postupaju u predmetu u kojem stranke ne postoje, ali me, na primer Vrhovni kasacioni sud obaveštava (akt u prilogu), da moje obraćanje nisu ni razmatrali jer nisam stranka u sporu!
Znači sve je unapred dogovoreno sa ciljem da lopovi postanu još bogatiji a narod da se još više omalovaži i osiromaši! I što je najtragičnije, sva gore pomenuta lica su i dalje na vrhu Države. Što nije prirodno, nije normalno. A tek polise Delta osiguranja (u prilogu) koje figuriraju, a sve vezano za ovu pljačku, u dokumentaciji „Telekom Srbija“, to je za gledanje. Ali ko će to da gleda; Specijalno ili Republičko tužilaštvo, SBPOK, Ministarstvo pravde, Malovićka, Miljko, Nata, Boško Ristić, Slobodan Bata Đurović?!
A „MOBTEL“ , kako rekoh i dalje postoji i odlično radi - akt u prilogu.
A, predmet ima više stotina stranica, a vrednosti 1.513.000.000 evra, a o tom novcu niko u Državi nema podatke - ima li to negde!?A ima toliko toga da se prikaže narodu. Zna to i Mlađan Dinkić i zato je onako nervozno i govorio, na konferenciji za novinare, kada se ova informacija pojavila u javnosti. I zato, na osnovu svega , ovde i sada napisanog i prikazanog, jesam na početku napisao da Mlađan Dinkiće nije pod istragom i da neće ići u zatvor. Svakom prema zasluzi! A Mlađan je baš, što se tiče kriminala, u širem smislu reči, više nego  zaslužan. To je moje mišljenje koje ne namećem bilo kome.
A Specijalno tužilaštvo me (akt u prilogu), pored svega napisanog i mnogo šire, obaveštava da nema elemenata za procesuiranje Mlađana Dinkića. Tužioče, Jovice Jovanoviću, a ništa nije lično, Vi ste zalutali u ovakve poslove, Vi ste ili totalna neznalica ili briljantni poslušnik - a to se svodi na jedno te isto, menjajte posao!
Ja tužioče, Jovice Jovanoviću, nikada i nikome nisam podneo krivičnu prijavu ni protiv Mlađana Dinkića ni protiv bilo koga, zajedno sa bilo kim, dakle nikada, a to podrazumeva ni sa gospodinom Tihomirom Živanovićem. Ovaj akt broj KT.br.5/12 od 05.03.2012. godine, pored sadržaja, koji nije istinit,  govori i sa koliko ste ozbiljnosti pristupili radu na procesuiranju Mlađana Dinkića, govori koliko ste ga površno shvatili, govori koliko ste Vi loš tužilac, koliko ništa od napisanog, ne razumete (manje zlo) ili nećete da razumete (veliko zlo).
Zato sam ja, a može delovati uvredljivo mada  nije ništa lično, ostao u ubeđenju, posle čitanja Vašeg akta, da Vama više priliči da počnete da radite Vilerove goblene („Dete na majčinom grobu“,“Tajna večera“,“Veseli pijanac“,“Usamljena  devojka na potoku“,“Ptičica na grani“,“Maca (nije Snežana Malović-prim.LJ.R.) na krevetu“...)! Oni, (gobleni) imaju prođu na Buvljoj pijaci, a i vaše eventualne greške u izradi, u čvorićima, su manje štetni po građane, od ovih koje činite, nalazeći, a u vezi kriminala Mlađana Dinkića i Radovana Jelašića „da ne postoje osnovi sumnje da je učinjeno krivično delo za koje se goni po službenoj dužnosti“!
Tužioče, Vi morate pre svega da naučite nešto što se podrazumeva - to što Vi za nešto nećete da znate ili ne znate, ne znači da to nešto i ne postoji! Pa, što pobeže Radovan Jelašić, što smeniše Dijanu Dragutinović, a u pitanju je „samo“ „najmanje 320.000.000 evra i biće prihod budžeta Republike Srbije, kao jednokratna naknada za licencu“ - tako piše u članu 9. stav jedan Zaključka Vlade  Republike Srbije, broj St.pov 05 broj 00-49/2006 od 04.04.2006. godine, koji je potpisao u ime Vlade, potpredsednik Miroljub Labus(!) - u prilogu! Samo, po meni, nedostaje potpis Ivane Dulić-Marković, koja je takođe bila potpredsednik Vlade, kao kadar ove organizovane kriminalne grupe koja se sada zove Ujedinjeni regioni Srbije, a ranije su se zvali, a i tada bili organizovana kriminalne grupa, G-17 plus. U obe formacije mafijaša, „vedrio i oblačio“ Mlađan Dinkić, ovaj kojeg nećete krivično goniti. Mada... nešto nisam više siguran da je naslov ovog teksta adekvatan onom što sam danas čuo da sledi.
Da više ne zamaram čitaoce ovog teksta Mlađanom Dinkićem, njega je više dosta svakom iole normalnom građaninu Srbije i šire, a moraću ga u narednim izdanjima sve češće pominjati, jer jednostavno, nema gde ga nema (mislim na kriminal), želeo bih tužioče, ako to i dalje jeste, da Vam kažem da je jedini zajednički akt, koji smo potpisali gospodin Tihomir Živanović i ja, ovaj u prilogu, koji smo dostavili svim relevantnim faktorima u zemlji, svim nadležnim organima, ali bez uspeha! Prema mojim saznanjima. A do toga je došlo na predlog samog gospodina Živanovića, za kojeg sam od ranije znao da je dobar poznavalac stanja u oblasti telekomunikacija, da predano radi za neke stranke, da je bio u nekoj državnoj komisiji vezano za delatnost „MOBTEL“-a...
21. oktobra 2010.godine, pitao me uvaženi gospodin Tihomir Živanović da li hoću sa njim da potpišem akt koji je doneo (u prilogu), ja ga pogledao, učinio mi se nezgrapnim, neprimerenim, nepismenim, nekulturnim za prezentiranje naslovima u ovoj formi. Predložio sam i to je gospodin Živanović i prihvatio, da isti prepravimo, što smo i učinili i on je tu prepravljenu varijantu, (u prilogu) po meni primereniju, kulturniju, manje nezgrapnu, sa više pimenosti, pun vedrine i elana lično predao na naznačene adrese. Posle samo nekoliko dana, na sve se ovo pozvao gospodin Dragan Todorović u Skupštini  Srbije, pa Velja Velimir Ilić, i ja sam shvatio da je to sve neko ispolitizirao, da me neko uvlači u političarenje, tako da je, sa drugim, mnogo važnijim razlozima o kojima će biti reči u narednim izdanjima sajta, došlo do prekida saradnje između gospodina Živanovića i mene. Žao mi je zbog toga, mislim da je gospodin Živanović mogao biti od velike koristi Državi. I svojim strankama.
Ja nastavio da radim. Sam.
Sećajući se po ko zna koji put stihova Tina Ujevića: „Ja nikom više ne verujem ništa, il' bolje reći, ja verujem-sve“!
I, taman kada sam danas završio pisanje ovog teksta, pojavi se poštar i donese mi akt FISKALNOG SAVETA, Republike Srbije, broj 011-00-6/2012-03 od 08.6. 2012. godine, kojim sam obavešten, sa potpisom olašćenog lica za Fiskalni savet Zlatiborke Andrejić (u prilogu)... “obaveštavamo Vas u zakonskom roku, da shodno delokrugu rada Fiskalni savet ne raspolaže nikakvim podacima koje tražite“! A tražio sam tužioče, informaciju ko bi morao (ne trebalo, ne mogao, ne možda - već imperativno-morao) da ima proveren podatak da li je, kada i u kom iznosu Kompanija „Telenor“, platila na račun budžeta Republike Srbije jednokratnu naknadu za dobijenu licencu za rad od „RATEL“-a! Ništa više, ništa nevažno već nešto što iznosi najmanje TRISTOTINEDVADESETMILIONA EVRA, što pripada građanima Srbije, a ne Mlađanu Dinkiću i njegovoj bolumenti sa vrha Države!
Rezime: U Državi Srbiji niko ne zna gde je najmanje, 320.000.000 evra;
ni Narodna banka Srbije,
ni Ministarstvo finansija,
ni Uprava za trezor,
ni Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja,
ni Fiskalni savet,
ni „RATEL“... da li ste svi vi, uključujući i Vas tužioče, koliko god možda  zvučalo uvredljivo, maliciozno, sarkastično, bezobrazno, ironično–normalni; dokle tužioče mislite ovako da se igrate sa građanima?

Možda za sve ovo niste ni znali kada ste mi pisali citirani akt. Sada znate, sada postupajte, ili u park sa goblenima, koji Vas ipak nikada neće moći abolirati, kada, a cenim da hoće, dođe vreme. Vi to znate bolje od mene. Ja mislim da je jedini put i za Vas i vas i za nas - hapsite sve Mlađane Dinkiće u Srbiji, jer ovo stanje ako ovako nastavite, cenim, neće izaći „na dobro“! Nemojte proveravati da li su moje (pr)ocene realne i tačne. I Mlađan Dinkić je mislio da je večan! Pa? A ništa nije lično!

Ristić Ljubodrag, 12.06.2012. godine                                     PRILOZI


Dokumentacija iz petog opštinskog suda 1. deo  2. deo  3. deo    4. deo    5. deo    6. deo    7. deo    8. deo  9. deo  10. deo

 

Mobtel - APR   PrilogPismo   Tikino pismo poslanicima

 

Naše pismo poslanicima

 

Osnivačka dokumenta - 1. deo  2. deo  3. deo  4. deo

 

Pismo   Akt vrhovnog kasacionog suda

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži