"TELEKOM SRBIJA" - konačno i zasluženo na prvom mestu!

Prema evidenciji poseta na sajtu, za period od oko 40 dana, tekst o "Telekom Srbija" je čitalo preko 4100 građana. Za godinu dana postojanja ovog sajta, nijedna tema nije privukla toliku pažnju.

To je stvar koja raduje, ali samo na prvi pogled.

Jer to nije posledica korektnog postupanja ovog operatora prema građanima, već verovatno njihova želja  da se o njegovoj samovolji, o kojoj za sada niko neće ili ne sme da stane na put, sazna što više, a na osnovu priložene dokumentacije.

Uz časne izuzetke, više je nego jasno da u "Telekom Srbija", vlada kriminal, neznanje, nehtenje, nepoznavanje materije i zakonska regulativa iz oblasti telekomunikacija. Do sada, od pisanja one teme, nijedno telo zaduženo i dobro plaćeno da sačuva dostojanstvo građana i zaštititi njihova prava, nije se oglasilo, na sva moja pisanja.

I drugih građana!

Ovaj sajt jeste mali, nema medijsku pažnju, nema mogućnosti oglašavanja, ali je  ipak sramota da se ovo što sledi, čita i van granica Srbije. A, nije izmišljeno, sve je istinito.

Dakle, "Telekom Srbija" je sam sebi dao za pravo, da sve obaveze građana prema njemu, vezuje za JMBG građana, bez obzira na činjenicu što to nijednim dokumentom koji je zasnovan na zakonima, nije ugovoreno. Pa ako ne platite, sledi isključenje. Pa onda maltretiranja po sudovima. I na kraju opet platite, sve uvećano za takse, kamate, advokate.

Kažu da je ovo osmislila i u delo pretočila, direktor Pravne službe iz "Telekoma", Nada Sokolović, pravnik, devijantnog kriminalnog ponašanja.

I nisam nepristojan, uvredljiv i  sklon iznošenju neistina, ali sam oduševljen da "uništavam" na zakonom predviđen način, one koji svoju reputaciju stiču  zagorčavanjem života građanima.

Dakle, Nada Sokolović, izraženo sklona devijantno kriminalnom ponašanju, pravnik, sticala je poene kod Branka Radujka, verovatno pravnika, radeći sve i svašta. A on je, očaran njenim likom i delom, potpisivao svašta.

Tako u dopisu od 30.08.2012. godine poštovani  gospodin Radujko Branko, mene obaveštava kako stoji, a ja citiram rečenicu, na trećoj stranici, dopisa koji vam stavljam na uvid:

"Tačkom 1. Pravila za rešavanje zahteva koja čine prilog 1. Opštih uslova , kao jedan od uslova pod kojim će Telekom uzeti u razmatranje zahtev za pružanje usluga je i taj ako su izmirena sva potraživanja prema Telekom-u Srbija, u slučaju da je korisnik bio ili je već u ugovornom odnosu sa Telekomom".
Pre toga, u trećem stavu dopisa, poštovani Branko Radujko me obaveštava, da je "uvidom u internu evidenciju dugovanja korisnika, ustanovljeno da imate dugovanja prema Telekom-u Srbija po više osnova. S tim u vezi, obaveštavamo vas o sledećem"!? U međuvremenu je Branko Radujko smenjen, a na njegovo mesto doveden i postavljen Predrag Ćulibrk! 

Gospodine Predraže Ćulibrk, ( možda je ispravno i Ćulibrče, jer koliko se sećam iz Osnovne škole, palatalizacija se ne vrši kod vlastitih imenica), sadašanji VD generalni direktore "Telekom Srbija", inženjere telekomunikacija i svedoče enormnih uplata iz "Telekom Srbija" u neki telekomunikacioni sistem Republike Srpske, možete li javnosti, a nije ništa lično, da saopštite koji su to telefoni u pitanju, po kojima imam dugovanja?
Bez obzira što ni na prethodna pitanja koja sam Vam poslao poštom i elektronskim putem, niste dali odgovore, niste se oglasili, cenim da ste bili zauzeti uvođenjem što većeg haosa, kažu veoma uspešno, u Kompaniju!
Samo Vas molim da odgovore ne daje Katarina Đorđić, ili jedan od njenih saradnika iz Direkcije za brigu o korisnicima (koji ironični naziv Direkcije), zove se Goran Laudanović. Njegova objašnjenja već godinama bacam, nemaju upotrebnu vrednost.
I da ne citiram ono što mogu sami čitaoci sajta, navodim samo još jedan deo u kojem kaže Branko Radujko ..."da Telekom Srbija ima pravo da bez posebne saglasnosti podnosioca zahteva, po prijemu zahteva za zaključenje Ugovora ima pravo da proveri solventnost podnosioca zahteva i prethodno izvršavanje njegovih obaveza po ugovorima sa trećim licima uključujući ostale javne telekomunikacione operatore, te da u cilju takve provere koristi podatke koje je primio prilikom podnošenja zahteva, kao i da te podatke dostavi drugim javnim telekomunikacionim operatorima koji ih zatraže u iste svrhe"!
Dakle, sve naše podatke, adrese, JMBG, lične karte, sve to "Telekom Srbija" daje ko zna kome sve!
Bez naše saglasnosti i našeg znanja.
Koliko ja ovo razumem, samo nedostaju dvokolice, gladijatori, bičevi i udri po robovima, njih je puna Srbija.
Kao da su građani autobuska stanice, platiš žeton i šetaš kuda hoćeš! I koliko hoćeš.
Ali, u tom istom "Telekom Srbija", radi i jedan pošten i stručan pravnik, zove se MIROSLAV SPASOJEVIĆ, koji u Prvom osnovnom sudu u Beogradu, u predmetu 34.P-17935/11, u kojem je "Telekom Srbija" tuženik, izjavi u zapisnik dana 09.09.2011.g, po istim problemima, a sudija VESNA MASTILOVIĆ (zapamtiti ime) unese u zapisnik sledeće:..."Tuženi, nema pravo da ograniči korišćenje telefonske linije za koju se računi redovno izmiruju, zbog toga što isti korisnik ne izmiruje račune na drugim telefonskim linijama, pa tako tužilac nesmetano koristi linije po podračunima 1,3,9,10 i 11"!

Verovatno zbog ovog što je rekao i što je tačno, ovaj se mladi čovek nije pojavio na narednom ročištu, kada na scenu stupa, Nada Sokolović, legenda "Telekom Srbija" iz vremena Mihaila Pupina, a sklona devijantnom kriminalnom ponašanju. Kako je predmet tekao dalje, u narednom pisanju, za koje je potrebno više prostora. Koje je aranžmane sa sudijama napravila imenovana, u koje ih je gluposti uvela...

I pre nego završim ovaj deo teksta, želim da istaknem i pohvalim da se na ovo pitanje, ovakvog  ponašanja "Telekom Srbije", a po mom zahtevu, izjasnio i "RATEL", koji u svom dopisu meni, od 12.12.2011. godine kaže:
"-Republička agencija za elektronske telekomunikacije, obavlja svoju delatnost na osnovu Zakona o elektronskim komunikaciijama;
-Isti Zakon predstavlja osnov za obavljanje delatnosti svih operatora elektronskih komunikacija;
-U navedenom Zakonu ne postoji ovlašćenje operatora da različite usluge koje pružaju korisniku dovode u vezu, odnosno da obaveze koje korisnici imaju po različitim osnovima vode po JMBG korisnika, te nema osnova da na taj način, zbog problema u izvršenju obaveza po jednoj usluzi, sankcionišu i druge, nezavisne usluge koje se pružaju tom korisniku;
U pomenutom izjašnjenju operatora, dostavljenom Agenciji, a takođe i u odgovoru upućenom neposredno Vama, "Telekom Srbija" a.d. Beograd, navodi da nema pravo da ograniči korišćenje servisa po podračunu koji se redovno izmiruje, što, kako se navodi, potvrđuje i činjenica da i dalje nesmetano funkcionišu servisi po podračunima za koje se dospele obaveze redovno izmiruju, što znači da i operator ima isti stav prema predmetnom problemu"!

U jednom svom drugom dopisu koji mi je uputio "RATEL", od 08.02.2011.g, sa prilogom, stoji, u zadnjem stavu:"U prilogu Vam dostavljamo zahtev upućen Telekomu Srbija, dana 23.12.2010.g, na koji do današnjeg dana nije dostavljeno izjašnjenje"!
U potpisu Direktor RATEL-a, Dr Milan Janković!
A u prilogu dopisa, upućenom "Telekom Srbija" od
23.12.2010.g, sa potpisom istog Direktora , stoji:
"Istovremeno predlažemo da skrenete pažnju nadležnim stručnim službama da po prigovorima korisnika i pretplatnika koje dostavlja ova Agencija reaguju efikasnije i ažurnije, s obzirom na veliki prigovor u radu, a takođe i zbog više prigovora na koje nije dostavljeno izjašnjenje više od godinu dana, niti su razlozi za prigovor otklonjeni.

Očekujemo da naša saradnja i dalje bude uspešna"!

To poručuje "RATEL" "Telekomu Srbija"!?
Malo sutra, rekla bi deca! Malo Morgen, rekla bi malo starija deca!

Jer, izvinite, koja saradnja dr Jankoviću? U čemu se ogleda ta saradnja, osim u postupanjima da u oblasti telekomunikacija može da radi ko šta hoće.
Ja Vas već godinama sa materijalnim dokazima upoznajem sa tim, a Vi i ne odgovarate!
Na čiju grbaču ide ta saradnja ? U čijem interesu?
Za čije džepove - znate Vi dobro na šta i na koga ja mislim!
Ko je ovde lud, a ko zbunjen?
A, ja ne znam nikog ko je pametan i opušten, relaksiran - mislim na građane  koji zapadnu u ovakvu meljavu od strane operatora.

Ja ne bih želeo da građani shvate da sam ja neka konfliktna ličnost, da je ovo pisanje neka privatna stvar.
Ne gospodo, ja sam samo postupao po Zakonu, a znam ih bolje nego sve Nade Sokolović iz "Telekoma", koja/koje su sklone devijantnom kriminalnom ponašanju, bivši ubeđen da će neki organ da me zaštiti; neka Inspekcija države Srbije, neko Ministarstvo telekomunikacija, neki Goran Papović iz Novog Sada, neka Vera Vido sa Novog Beograda...
A svi divno, na osnovu nekih projekata plaćeni da štite građane, a od te zaštite samo mlate praznu slamu na TV i po novinama.
Imaju po jedan mobilni telefon, pa vas 150.000 zovite i dobite ih.
A kada se jave neki cvrkutavi glasići, primljeni - znate kako, ne znaju ništa, a svi šefovi stalno na terenu, na nekim sastancima, sve se vodi neka visoka politika.
A građani bez telefona.
Po sudovima.
Ili plati bato, ono što ti fakturišu, a ti nemaš pojma šta. Niti neko hoće da ti objasni.
Niti sudije poznaju zakonske odredbe vezane za oblast postupanja operatora, odnosno telekomunikacije.

Dakle, dr Jankoviću, Direktore "RATEL"-a, Vama napisaše ovako, a meni demontiraše; tri telefona u Baćevcu, dva  u Beogradu, nestade bez traga jedan mobilni, jedan ADSL, jedan ISDN, a nemam dinara duga i stalno nekome pišem da je "Telekom Srbija" za građane Srbije veliko zlo i centar organizovanog kriminala, o kojem dr Jorgovanka Tabaković nema pojma?!
Znate zbog čega nju pominjem? Zbog zakona na osnovu kojeg je dobila stančugu, ne stan, od "Telekoma"!
Zbog perioda kada je radila određene poslove i u "Metals Banci"!
A taj Zakon u "Telekom Srbija", važio je samo za određeni krug ljudi, određeni nivo rukovođenja.
Tako su se stvarali poslušnici i sistem rukovođenja je bio bez trunke zamerki.
Osim što je bio na štetu građana i zaposlenih u "Telekom Srbija".
Ne znam da li će čitaoci sajta verovati, ali monterima su šefovi odbijali i procenat plata, bez ikakvog pisanog dokumenta, ako su se njima zamerili, koliko su hteli - meseci i procenata. A svaka eventualna žalba, podrazumevala je premeštaj u drugu radnu jedinicu. Pa, ili ćuti, ili svako jutro na posao satima. A oni dobri monteri, bili su posrednici između stranaka i šefova, pa posao cveta. 
I ne mogu sada da pišem, nije tema ali odražava stanje u "Telekom Srbija" - zahvaljujući kojem je KARLO VETRO Direktor iz Subotice mnogo dobro prolazio!

Pa, koji je sada stav iznet u tekstu, pravno ispravan?
Oba ne mogu egzistirati u isto vreme, a izazivaju posledice!? Kako? Ko zna odgovor na to?
Valjda će se oglasiti i neko iz "Telekoma" pa objasniti neke stvari, reći da lažem i da ne govorim istinu, demantovati, ima više varijanti.
Ili, predlažem, neka se zakaže neka rasprava u "Telekom"-u, na nekoj TV, prvo što bih pitao - koliko je dobila od Branka Radujka nagradu za rad, ona PR, za odnose, supruga onog Amidžića, više nije, a bila. Ne znam kako se zove. Lepa žena, zgodna, znate o kome se radi. Ona što vrcka kada priča o "Telekomu"!
Meni bi trebalo da iznesem kriminalna postupanja "Telekoma Srbija" - desetak minuta, a oni neka daju odgovore koliko žele dugo. Samo uz materijalne dokaze, ne prazna naklapanja!

Dakle, čemu vaše postojanje, uz časne izuzetke, divnih pojedinaca u "RATEL"-u?
Zna li neko od ovih stručnjaka u "Telekom Srbija", da ovakvim kažnjavanjem građana, tužbe gube svaki smisao, jer "Telekom Srbija" ovakvim postupanjem vrši nešto što se u pravnoj nauci zove subrogacija - zadiranje u pravo drugoga.
Godinama im pišem, ali niko ne čita, a mogli su mnogo toga da nauče, da podnošenje tužbi ne znači i da spor postoji, nema parnice sve dok sud tužbu ne uruči i drugoj strani, u ovom slučaju tuženom, ako je tužilac "Telekom Srbija".
Postojanje duga ne određuje Telekom, za to je jedino ovlašćen Sud, pa kada se podnesu tužbe, ne mogu građani i ovako (za svaki slučaj) biti kažnjavani.
A ona, sklona devijantnom kriminalnom ponašanju, čini i to i baš uspešno.
I šta će biti ako sud ustanovi da je tužba neosnovana?
Ko će da nadoknadi štetu građanima jer mesecima nisu imali telefone, a platili priključak?
Koje posledice trpi "Telekom Srbija", zato što ne postupa u roku koji je određen zakonom, a na primedbe građana?
Zašto takvo postupanje niko ne sankcioniše?

Dr Jankoviću, pa ni Vi mi ne odgovarate na sva moja obraćanja - koga se Vi to plašite, ko Vam je dozvolio da možete, ali i ne morate da radite posao za koji ste izuzetno plaćeni, a govorim samo o redovnoj plati?
Još mi niste odgovorili da li su, kada i u kojim iznosima, operatori "Telenor" i  "VIP", platili naknadu za Licence.
Da li ste zaboravili na taj moj zahtev?
Znate li da su zbog ovih neznalica i neradnika Sudovi pretrpani sa 150.000 tužbi, bez ikakvog pravnog osnova, uglavnom!
Znate li šta je onda izmislila Nada Sokolović, sklona devijantnom kriminalnom ponašanju?
Znate li šta je onda u ime "Telekom Srbija", počeo da izmišlja izvesni Goran Laudanović?
On, koji radi u delu "Telekom Srbija" koji se zove:
PRODAJA I BRIGA O KORISNICIMA
Sektor za podršku rezidencijalnoj prodaji
Služba Back office
Beograd, Vase Čarapića 13
Ko zna da objasni i čitaocima i meni, šta je ova služba i kako se zove na srpskom jeziku?

Šta ste onda preduzeli, gospodine dr Jankoviću, a u vezi svih onih silnih pisanija sa prilozima, koje sam Vam slao, a Vaši odgovori uglavnom bili ćutanje?
Obratio sam se i resornom Ministru-lično, Rasimu Ljajiću. pitao ga za "crne  liste".
Do danas, nisam dobio nikakav odgovor.
Juče sam pokušao da uđem u trag pismu - zahtevu i na 14 pozvanih telefona, niko nije znao da mi kaže gde se pismo nalazi!!!

Pogledajte, pročitajte nastavke, dr Janković Milane! Pažljivo!
Da li Vi uočavate da prepiske građana sa operatorima traju godinama!?
Objasnite dr Janković Milane, ko je dozvolio da za vreme praznika, ne radi Služba za prijem telegrama u "Telekom Srbija"?
Da takva služba ne  radi non-stop, neprekidno, zbog svoje prirode postojanja ?
Koliko još toga imam da vas pitam, a tek kada pređem na "ORION"?
Ima da se načitate!
A i posetioci sajta!
Moguće i neki državni organ.
Čekam još odgovor iz RATEL-a za "crne liste"!
Samo da Vas podsetim!

Prilozi:

-dopis Branka Radujka od 22.08.2012.g;

-dopis Branka Radujka od 30.08.2012.g;

-Dopis Gorana Laudanovića od 21.01.2013.g;

-Rešenje Prvog osnovnog suda od 09.09.2011.g.sa izjavom unetom u zapisnik Miroslava Spasojevića;

-Dopis "RATEL"-a od 12.12.2011.g;

-Obaveštenje "RATEL"-a od 08.02.2011.g. i

-Dopis "RATEL"-a Branku Radujku " od 23.12.2010.g.

Pismo ojađenog građanina, preuzeto sa http://familija.org/

Telekom, kako to gord(g)o zvuči…

August 2nd, 2011

Sad već polako počinje da me iritira kretensko i imbecilno ponašanje telekoma i njihovih zaposlenih.

Da se vratim nekoliko meseci unazad, tačnije početak decembra 2010.

Ponedeljak, rana zora, oko 7.30 krenem da odvezem ženu do opštine rakovica. Da, ponedeljak, imam xx obaveza, poziva koje moram da obavim, ali ajde, mogu veći deo toga i dok se vozikamo, telefonom… Pozovem kolegu, kad ono međutim, javi mi se automat i lepo mi reče da mi je telefon isključen zbog dugovanja !? Koja bre dugovanja, majku vam hoštaplersku, tek je početak meseca, a računi dospevaju tek 20. u mesecu…

Hmmm, moram da se vratim još nekoliko meseci unazad…

Sredina septembra 2010. stiže meni koverta (bela, lepa…) od privrednog suda. Poštar, bojažljivim glasom pita jel ćemo da primimo pismo? Hoćemo, zašto ne, sve pošiljke primamo… Otvorim kovertu, kad ono “Rešenje o izvršenju”, izvršni poverilac : telekom , izvršni dužnik: Krypton ???

Ajd sad lagano, da vidimo o čemu se tu radi. Piše lepo da je telekom predao predlog za dozvolu izvršenja za prinudnu naplatu dugovanja. Koja dugovanja? Naveli lepo da im nismo platili nekih četiri računa još iz maja, oktobra i decembra 2009. godine !!!??? Još piše da će u slučaju prigovora na ovo rešenje, sam predlog za izvršenje će se smatrati tužbom.

Dobro, da proverim šta se tu dešava. S obzirom da su naveli tačne oznake računa i pozive na broj, nije mi bilo teško da proverim uplate, btw oba broja telefona se vode na firmu i plaćanja se vrše isključivo preko računa firme. Proveravam, jedna banka, druga banka treća banka, nađoh sve račune plaćene, svi tačni pozivi na broj, sve uredno. OK, previdi i greške se dešavaju, nije problem. Napišem ja prigovor, priložim sve izvode iz banke prema kojima je nesporno da su svi navedeni računi plaćeni, šta više, plaćeni joč u decembru 2009. godine, a predlog za izvršenje predat privrednom sudu 18.08.2010.

Predam taj prigovor u roku od tri dana, i to je to…

Početak oktobra 2010.

Stiže meni poštar, a sa njim i nova koverta iz privrednog suda. Pogledam šta je sad, kad ono, novi predlog za izvršenje za prinudnu naplatu. Izvršni poverilac: telekom, izvršni dužnik: Krypton… Jel? O čemu se sad radi kad sam pre nedelju-dve dana podneo prigovor????

Ajmo ispočetka, sad me već duže za nekih desetak računa, nisu plaćeni, oće pare i to prinudnim putem. Khmmm, dan mrmota, proveravam sve račune i pozive na broj, svi nađeni, svi uredno plaćeni!! Jel me to neko zajebava? Jel to neko pokušava nešto tipa ako prođe prođe pa da probamo?? OK, mater vam vašu, napišem prigovor, iskopiram sve izvode iz banke, skockam to sve i predam sudu.

Prođe mesec oktobar, ništa, ode i novembar ništa, pomislih ukapirali da su se zeznuli, stornirano sve idemo dalje…

Evo ga i decembar… pa ide i nastavak sa početka posta…

Zovem ja korisnički centar i već posle x-tog poziva i tričavih 15 min čekanja na liniji, javlja mi se operaterka. Pitah šta se dešava sa brojem telefona, zašto je isključen, o čemu se radi? Objasni meni “dama” da imamo dugovanje i da su nam zbog toga isključeni telefoni. Jel? Kakvo dugovanje kad je tek početak meseca? Aa, pa vi imate dugovanje iz septembra i oktobra u ukupnom iznosu od nekih 7-8 hiljada din… OK, proveriću kad stignem u firmu…

Proveravam, svi računi plaćeni, i septembar i oktobar, sve osim novembra koji još nije ni dospeo na naplatu… Zovem ja ponovo, imate dugovanje, kad to platite telefoni će vam biti uključeni. Na svaki moj pokušaj objašnjavanja da je to jedino moguće zaduženje po osnovu tužbi i da nikako ne mogu da budem zadužen za neke sudske troškove za tužbu koja je u toku, naiđoh samo na zid… Sutra je novi dan, pokušaću ponovo.

Stigoh malo kasnije u firmu, kad eto i kovertice iz privrednog suda. Rešenje: Stavlja se van snage rešenje o izvršenju. Super pomislih, sad imam i papir da su se zeznuli. Zovi ponovo korisnički servis, ajmo celu priču ispočetka, sve jovo nanovo, tras, zid. Ništa, ili da odem do poslovnice ili da platim dugovanje. Dobro, ćeraćemo se mi još… Dva puta sam još zvao k. servis, išao do jedne od poslovnica, slao mail, ništa, plati, plati, plati… Oću k… da vam platim, odem lepo u VIP, sklopim ugovore, promenim telefone i počnem da javljam svima koji me znaju ili koji su sa nama radili da stari telefoni više nisu u funkciji…

Sredina decembra, panika pred kraj godine, nikako da stignem da odem do finansijske službe telekoma…

Kako operateri u korisničkom centru nemaju uvid za šta su ta dogovanja (prema izjavama operatera) i prema upućivanju operatera korisničkog centra da ovaj problem može jedino da reši finansijska i pravna služba Telekoma Srbija na adresi Bulevar Kralja Aleksandra br 84.

U finansijskoj službi smo dobili informaciju da oni kao služba ne mogu ništa da urade dok ne dobiju nalog od pravne službe u koju smo upućeni i to Mariji Nešić po osnovu prvog postupka i Dragani Jolić po osnovu drugog postupka. Kako je Marija Nešić bila na odmoru/bolovanju, obratili smo se Dragani Jolić koja nas je pored drskosti i bezobraznog ponašanja u suprotnosti sa bilo kojim ljudskim ponašanjem rekla da ona nema veze sa nama i uputila na šeficu pravne službe, Nadu Sokolović.

Nada Sokolović nas je primila, saslušala i proverila o čemu se radi i u čemu je problem i od nje smo dobili informaciju da će telefoni biti uključeni jedino ako uplatimo sudske troškove.

Nakon našeg prezentovanja rešenja o stavljanju van snage rešenja o izvršenju, dobili smo odgovor da ćemo tek sad ući u prekršajni postupak i sledeći put ćemo se videti na sudu.

OK, super, srećna i vama nova godina, vidimo se na sudu…

 

Komentari   

0 # Victoria 05-07-2017 19:02
Hi fellas! Who wants to see me live? I have profile at HotBabesCams.co m, we can chat, you
can watch me live for free, my nickname is Anemonalove: https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg , here is my photo:


https://3.bp.blogspot.com/-u5pGYuGNsSo/WVixiO8RBUI/AAAAAAAAAFA/JWa2LHHFI2AkHParQa3fwwHhVijolmq8QCLcBGAs/s1600/hottest%2Bwebcam%2Bgirl%2B-%2BAnemonalove.jpg
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat