Samopostavljenje direktora RHMZ Milana Dacića

 Vlada Srbije je 21.decembra 2006. godine, objavila oglas u listu "Politika", tražeći kandidate za novog direktora RHMZ Srbije, jer je prethodni, Đorđe Kardum, doveo isti na ivicu ambisa. Na prvom mestu legalizacijom kriminala u neslućenim razmerama. u lancu u kojem je imao jedno od vodećih mesta, zatim kadrovskim rešenjima, nakaradnom unutrašnjom organizacijom, potpisivanjem Ugovora a na štetu Republike Srbije i namernim gubljenjem istih u prvostepenom postupku...

 Na konkurs se javilo više lica, među njima i dugogodišnji, a izuzetan poznavalac problematike jednog ovakvog sistema, značaja znatno šireg nego što je prostor Srbije, prof. dr MILIVOJ GAVRILOV, doktor meteoroloških nauka.

Konkursna komisija za sprovođenje javnog konkursa, dana 19. marta 2007. godine donosi Zaključak, kojim se odbacuje prijava doktora meteoroloških nauka, dr Gavrilov Milivoja, "kao prijava uz koju nisu naneti svi potrebni dokazi"!

Uz Obrazloženje koje ima tri stranice, od kojih, objektivno, samo dve-tri rečenice imaju neku upotrebnu vrednost. Sve ostalo je nešto što je suvišno, bez čega se moglo i može, ustvari, nešto što se nije smelo ni pisati - toliko je bezvredno. I u celosti neistinito!

Zaključak potpisuje izvesna Predsednica Konkursne komisije, Nada Miljuš.

Sa Poukom o pravnom leku da imenovani profesor može pokrenuti upravni spor pred Vrhovnim sudom Srbije, u roku od...

Dana 24. decembra 2007. godine, a sve u ime Vlade Republike Srbije, Služba za upravljanje kadrovima, dopis upućen dr Gavrilov Milivoju, doktoru meteoroloških nauka, potpisuje i šalje izvesna Jasmina Damjanović. I predano ga obaveštava, doduše samo na jednom listu, ma i manje, na pola stranice, da...

"Članom 71. stav 2. navedenog zakona za upravljanje kadrovima, propisano je da ni rukovodilac ni drugo nadležno lice nije dužno da Vladi predloži kandidata za postavljenje na položaj o čemu će obavestiti Visoki službenički savet i Službu za upravljanje kadrovima, odnosno da je diskreciono pravo Predsednika Vlade da li će Vladi predložiti kandidata za postavljenje na položaj"!

I na kraju, Jasmina Damjanović piše da "Zakon o državnim službenicima ne predviđa pravnu zaštitu u konkretnom slučaju".

 

Uporan, a znajući o čemu se radi, doktor meteoroloških nauka Gavrilov Milivoj angažuje uvaženog advokata gospodina, Dušana Košutića, koji u predmetu Vrhovnog suda Srbije, broj U-4444/07, dobija spor, jer Vrhovni sud Srbije, tružbu UVAŽAVA i PONIŠTAVA zaključak konkursne komisije.

U obrazloženju Presude od 21.05.2009. godine ovaj Sud konstatuje, da se "osnovano tužbom tužioca  ukazuje na nezakonitost osporenog zaključka s obzirom da je tuženi organ donoseći osporeni zaključak, povredio pravila postupka"!

Dalje, piše Sud:

"Osnovano se tužbom tužioca, ukazuje na nezakonitost osporenog rešenja s obzirom da su u postupku donošenja osporenog rešenja, povređena pravila upravnog postupka. Prema oceni Vrhovnog suda Srbije, kako u spisima predmeta dostavljenim ovom sudu od strane tuženog organa, ne postoji ni zabeleška na spisu, niti zapisnik o većanju i glasanju Konkursne komisije za sprovođenje javnog  konkursa za popunjavanje položaja Vlade Srbije, kao kolegijalnog organa, počinjena je povreda pravila postupanja, koju je tuženi organ u ponovnom postupku dužan da otkloni, u skladu sa odredbom člana 61. Zakona o upravnim sporovima"!

Dakle, nameće se zaključak, neukim i u pravnu nauku neupućenim ljudima, da su u postupanjima pre postupanja Vrhovnog suda Srbije, svi pravnici iz nadležnih organa, bili odsutni na duže vreme. Ja imam utisak, kao bi se Dacić Milanu napravio prostor da nastavi tamo gde je stao Đorđe Kardum.


Epilog je:

Doktor  meteoroloških nauka Gavrilov Milivoje, više i ne radi u RHMZ, kao i mnogi drugi, kvalitetni, stručni, pošteni... Zato je Zavod prepun Dulićevih, koji je na slobodi - još uvek!

Zato Pravnom službom Zavoda i dalje rukovodi Julijana Anđelković.

Direktor RHMZ je Dacić Milan. Dakle, znanje, stručnost, iskustvo, poštenje su nebitni, važne su veze sa - nekima!

 

Posledice:

Đorđe Kardum je i dalje visoki funkcioner MUP-a Srbije. Kriminal sa nabavkom i svim drugim poslovima sa PGZ raketama niko do sada nije ni pokušao da spreči.

Na objektima RHMZ, radi potreba Države, ali i punjenja i privatnih džepova i dalje se nalazi šuma antena za koje se ne zna ni namena, ni poreklo, ni vlasništvo, niti će se uskoro znati i pored činjenice da Dacić Milan formira već treću komisiju, kako bi se utvrdilo, ono o čemu je Zavod još 2004. godine dobio više nego validan izveštaj. Da veliki broj antena pripada licima koja na njima zgrću enormno bogatstvo.

Dacić Milan i pored upozorenja svih svojih najbližih saradnika, potpisuje aneks Ugovora onom Ugovoru koji je još 2003. godine potpisao njegov prethodnik, Kardum Đorđe, sa Društvom za telekomunikacije "VERAT" d.o.o. iz Beograda. A ono godišnje, prema zvaničnim podacima "Telekom Srbija" istom nanosi štetu, dakle i građanima Srbije, u iznosu od 42 miliona evra.

U isto vreme "Telekom Srbija" daje na korišćenje "Veratu" d.o.o. sve ono što ono traži od njega. Ovoj družini, veoma štetnoj po Državu, sve vreme je "uz rame" Agencija za telekomunikacije, poznatija kao RATEL. Ona zna da "Verat" nema ni dozvolu za rad. A radi punom parom. "Verat" je bez ijednog papira, osim falsifikata, izvršio interkonekciju - međunarodno povezivanje sa stranim operatorima prema "Dojče Telekomu"! Ne ulažući ni dinara u infrastrukturu  Srbije. Na sve to daju saglasnosti Vojska, MUP, BIA - koja za to nema nikave nadležnosti.

Sve to zna i ne preduzima ništa dr Milan Janković, direktor RATEL-a! Sve to zna i Velimir Velja Ilića, dežurni Ministar  i ne preduzima ništa. Sve to zna i lažni specijalni savetnik Vlade Srbije za borbu protiv korupcije, Željko Ivanji, koji je sada, bez obzira što je lažni, postavljen (ne zna se od koga) za specijalnog savetnika-vezu, Suzane Grubješić, prema-Briselu. To je ona sa izraženim očima. To je onaj lažni savetnik koji je naredio novinama da ga spontano nazivaju "Eliot Nes" Srbije. Sada privremeno ne upotrebljava taj nadimak, jer se pojavio Vučić Aleksandar, kojeg novinari takođe nazivaju Eliotom Nesom Srbije. Pa kako je Eliot Nes bio samo jedan i umro kao siromah (naši sigurno neće), onda je Vučić u prioritetu. Ako bi Željko insisitirao, mislim da bi dobro bilo da se zove, kao borac protiv korupcije i svih drugih zala Srbije, ne "Eliot Nes", već na primer srpski "Milorad Veljović", po sadašnjem direktoru policije. On je takođe poznat kao borac protiv korupcije. Bez kompromisa.

A iz JP PTT saobraćaja "SRBIJA", Željko Ivanji je doveden namenski, kada je od strane ovog Javnog preduzeća, napravljena državnim parama u iznosu od 40.000.000,oo dinara privatna firma "VERAT", 2003. godine! U vreme kada je već postojao "Telekom Srbija".

Posle je Ivanji Željko, vraćen u JP PTT saobraćaja "SRBIJA", tamo je neki veliki direktor. Kao poslanik verovatno prima ogromne pare. Kod Mlađana Dinkića je na čelu nekog antikorupcijskog tima, koji - ne postoji! Mislim, tim ne postoji. Ali bez obzira na sve, on je na njegovom čelu. kao što je na čelu JP PTT Milan Krkobabić.

Njemu, Milanu Krkobabiću sam pisao pre nekoliko dana i pitao ga da li je otplatio kredit koji je uzeo za stan kod Štedno-kreditne zadruge privatnih preduzetnika Srbije, koja je u međuvremenu likvidirana. A stoji u dokumentaciji da nije vratio dug. Pitao sam ga i po kom osnovu je dao 2,88% od ukupnog osnivačkog kapitala "Nacionalnoj štedionici", odnosno Mlađanu Dinkiću, iz fonda  Štedno-kreditne zadruge privatnih preduzetnika Srbije, ko je odobrio, koji organ upravljanja.

Nije mi odgovorio, a bio je njen direktor. U Vreme kada je tata, Jovan Krkobabić bio direktor PIO Fonda privatnih preduzetnika Republike Srbije, koji je poslovao sa tom zadrugom. Nije mi odgovorio na pismo ni Željko Ivanji, a obavestio sam ga o obilju materijalnih dokaza o organizovanom kriminalu na vrhu države. Nije odgovorila ni Suzana Grubješić.  

Samo mi na sve zahteve, za pohvalu, odgovara više nego korektno i odmah, gospodin Veljko Odalović i to ovom prilikom želim da istaknem! 
Bravo gospodine Odaloviću, Generalni sekretare Skupštine Srbije!

 Sve mi je teže da napišem temu na jedan događaj, a da se ne raširim na pet, mnogo su isprepletani, Zato naš zakon i definiše organizovani kriminal, koji nije ni slučajno korupcija, po kojoj postupa Aleksandar Vučić!

Kada se počne kako je napisano, kada se postave takvi kakvi jesu, kada su epilozi takvi kako ste pročitali, nije čudo što su nam i posledice kakve vidite i sami, svakodnevno, na svakom koraku.

A šta je to potpisao Đorđe Kardum, kako sporove gubi imenovana Julijana Anđelković, uz aminovanje Milana Dacića - u nastavku! A, ima mnogo toga!

Sledi: "Na put se spremam, put mi je dalek" - svečarska pesma RHMZ i Milana Dacića!

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži