Telekomunikacije

Mlađan Dinkić nije pod istragom i neće ići u zatvor

 Slučaj vredan 1.513.000.000 EURA
(slovima: MILIJARDUPETSTOTINATRINAESTMILIONA EVRA)

Bez obzira što je u pitanju i sam Mlađan Dinkić, dakle kriminalac od kojeg je moguće sve očekivati, želim da sve moje tvrdnje zasnivam na validnoj dokumentaciji.

Ko bude detaljnije, pažljivije čitao ova dokumenta, verovatno će ostati pod utiskom pod kojim sam i ja - davanjem ovih ovlašćenja Dinkiću, stvorena je, ne slučajno, situacija u kojoj se lisici daju kokoške na čuvanje.

A on je ovaj slučaj vredan 1.513.000.000 evra, nazivao godinama najtransparentnijim poslom u Srbiji! Ironija! Sramota! Bruka!

Opširnije: Mlađan Dinkić nije pod istragom i neće ići u zatvor