Telekomunikacije

Ko Predsednika sluša, a ko ga prisluškuje!

Sa  željom da doprinesem velikim naporima državnih organa da reše dilemu, da li je, ko, po čijem zahtevu, kada, koliko dugo i kojim sredstvima  prisluškivao i koga iz vrha Države, stavljam na uvid njima i široj javnosti, kompletne materijale (uglavnom) kojima raspolažem, a koji su dobijeni na zakonom predviđeni način, baš zahvaljujući ljubaznosti sadašanjeg direktora RHMZ, gospodina Dacić Milana i njegove saradnice za sve i svašta, pravnice Julijane Anđelović, koja, sa aspekta pravne države, ne bi smela ni zasnovati radni odnos u ovoj, po državu Srbiju, tako važnoj ustanovi.

Kada sam još 2004. godine pokušao da razgovaram na ovu temu, sa ranijim direktorom istog RHMZ, sada visokim funkcionerom MUP-a Srbije, gospodinom Đorđem Kardumom, on me je u restoranu "Smederevo", u Beogradu, kod Železničke stanice, gde mi je u 17.30 časova (neutvrđenog datuma) zakazao razgovor, pitao koliko košta da o svemu ćutim?

Opširnije: Ko Predsednika sluša, a ko ga prisluškuje!

Tako to rade Slovenci i Mlađan Dinkić

Da ne bih bio pogrešno shvaćen, ja o Sloveniji  mislim sve najlepše, nemam  prema njoj nikakve odbojnosti, uvažavam Slovence i oni su mi veoma dragi. Ali, mi smo sada dve posebne Države, oni ovde samo rade svoj posao za koji su plaćeni. 
A ja  mislim da je obaveza svakog građanina Srbije da ne dozvoli bilo kome, pa ni njima, da na prostorima Srbije sprovode delatnost koja bi mogla da naškodi njenim gradjanima. 
A to Slovenac, Ivan Simič, sa mesta na koje ga je postavio Mlađan Dinkić, može itekako, kao i Slovenac Drago Kos. 

Pisano
12.08.2012.g.

 

Opširnije: Tako to rade Slovenci i Mlađan Dinkić

Antene

Sve dok se nisam obratio za pomoć Povereniku za slobodan pristup informacijama  od  javnog značaja, BIA  nije htela da mi da na uvid  dokumenat koji se odnosi na antenski sistem čiji  snimak je  napravljen  pre više godina i ja isti stavljam na uvid posetiocima sajta.

Smatram da se u ovoj zemlji moraju  poštovati red i zakoni, bez obzira kakvi oni bili!

Zašto je trebalo čekati ovoliko godina na postupanje BIA-e?

A pouzdano znam da u BIA ima izuzetnih ljudi.

Mlađan Dinkić nije pod istragom i neće ići u zatvor

 Slučaj vredan 1.513.000.000 EURA
(slovima: MILIJARDUPETSTOTINATRINAESTMILIONA EVRA)

Bez obzira što je u pitanju i sam Mlađan Dinkić, dakle kriminalac od kojeg je moguće sve očekivati, želim da sve moje tvrdnje zasnivam na validnoj dokumentaciji.

Ko bude detaljnije, pažljivije čitao ova dokumenta, verovatno će ostati pod utiskom pod kojim sam i ja - davanjem ovih ovlašćenja Dinkiću, stvorena je, ne slučajno, situacija u kojoj se lisici daju kokoške na čuvanje.

A on je ovaj slučaj vredan 1.513.000.000 evra, nazivao godinama najtransparentnijim poslom u Srbiji! Ironija! Sramota! Bruka!

Opširnije: Mlađan Dinkić nije pod istragom i neće ići u zatvor