Kako Dinkić dobija sporove

Kako je moguće da istog dana, isti Sud, istog poslovnog broja, u istom veću, donosi Rešenje i Presudu, potpuno različitih sadržaja!!!

Kako je moguće da Apelacioni sud u Beogradu 8.12.2010. godine, istog dana, pod istim poslovnim brojem, donese dve odluke u istom predmetu, u kojem je tuženik Mlađan Dinkić, odnosno G17plus, i to bez izvornika presude?

Pismo ministarki pravde Snežani Malović

Gospođo Malović, primoran sam ponovo Vama da se obratim, sa molbom da odgovorite, jer svi oni kojima sam se obraćao, a pre Vas-ćute! Ili mi odgovaraju dopisima nekulturnog sadržaja - u prilogu!
Pitam Vas:

1.- Kako je moguće, da Viši sud u Beogradu, prosleđuje Apelacionom sudu u Beogradu, žalbu stranke u sporu, bez spisa predmeta, sa obrazloženjem, a na intervenciju iz Apelacionog suda zašto se to čini na taj način, da isti(spisi) ne postoje u Višem sudu u Beogradu-dokaz u ovom prilogu!

Pa na osnovu čega je postupao prvostepeni sud; na osnovu čega da postupa drugostepeni sud po žalbi; koja je onda svrha ulaganja žalbe; ko je-logično je pitanje, kada , sa kim i šta dogovorio unapred, kako bi se posao odlučivanja po žalbi uradio reda-radi!?

2.- Kako je moguće da taj isti Apelacioni sud u Beogradu dana 22.09.2010. godine donese Rešenje broj Gž-13723/10, kojim od Višeg suda traži sprovođenje izveđajnih radnji-dokaz ovde prilažem, jer u predmetu ne postoji izvornik, onakav kako ga definiše član 341. Zakona o parničnom postupku, a da bi isti taj Apelacioni sud po čijem Rešenju Viši sud NIJE postupio:

a)dana 08.12.2010. godine doneo Rešenje broj Gž-15412/10 (prilog) kojim nalaže ponovno vraćanje predmeta Višem sudu zbog nepostupanja, a onda;

b)dana 08.12.2010. godine doneo Presudu broj Gž-15412/10 (prilog) kojom obrazlaže odluku Višeg suda, Presudu za koju do danas nije nađen Izvornik, niti ga neko traži-osim stranke koja ga ni do danas,   01.01-2012. godine nije dobila, čekajući od 17.07.2009. godine. Dakle, ni posle 2,5 godine!

A u jednom drugom predmetu, poštovana Ministarko, ovaj isti građanin čeka na Rešenje suda 42 meseca!!! No, to će biti obrazloženo u seriji novih pisama upućenih Vama, sve dok ste Ministar!

A ništa nije lično, pisao sam na istu temu i Ministru Stojkoviću, pa mi u njegovo ime odgovarala izvesna živka Spasić, ako se neko nije lažno predstavio, (osnovano sumnjam obzirom na njene odgovore), kao Državni sekretar-blam!!! Nije ništa lično, ali se sve češće, sa poštovanjem pitam, gde vas sve nalaze takve i u tolikom broju. Ne želim da budem uvredljiv, takva se pitanja jednostavno nameću sama od sebe kod ovakvog nam stanja stvari!

PAŽNJA
Istog dana, isti Sud, istog poslovnog broja, u istom veću, donosi Rešenje i Presudu, potpuno različitih sadržaja!!!

Znači, gospođo Malović, neko u pravni opticaj stavlja neki akt, koji nema nikakvu pravnu snagu, a stranci se određuje prekluzivni rok za postupanje, čime ona jeste prinuđena da ulaganjem žalbe, praktično verifikuje nepravni, nezakoniti akt.  A u pitanju su dva Suda!

3.- Kako je moguće, gospođo Malović, da na zahtev stranke da izvrši razgledanje spisa predmeta, a pozivom na odredbe člana 145. stav 1. Zakona o parničnom postupku, od v.f. Zamenice predsednika suda sudije Biserke Živković, stranka dobije odgovor, u kojem pored ostalog piše:

"Odredbom člana 145. Zakona o parničnom postupku, kao što ste naveli u Vašoj molbi, propisano je da stranke imaju pravo da pregledaju, fotokopiraju i prepisuju spise parnice u kojoj učestvuju. Međutim, navedena pravna norma se odnosi na postupak pred prvostepenim sudom"!!!

Objašnjava ona - sram je bilo, ali i Vas i ostalih koji ste je izabrali za sudiju!

To je ona sudija koja mi se u pismenoj korespodenciji obraćala aktima koje je potpisivala kao predsednik suda.

Ja se tim povodom obraćao Vama - lično ukazujući da to ima elemente lažnog predstavljanja, Vi niste ni odgovorili a moj zahtev ste arhivirali.

Pa čija je ona ljubimica ili ljubeznica, za građane je potpuno svejedno, kada ima slobodu da se tako ponaša, a tako visoko, bar formalno, figurira u srpskom pravosuđu?! Što toliko sami sebe blamirate, devalvirate, degradirate, derogirate, spuštate na piljarski nivo!? ( Akt u prilogu)

Gospođo Malović, molim Vas da se izjasnite!

Koji to Zakon/i važi/e za razgledanje spisa pred drugostepenim Sudom?!

4.- Kako je moguće, gospođo Malović, da u istom ovom predmetu, Viši sud u Beogradu, jednoj stranci - tuženiku dostavi Presudu prvostepenog suda sa jednim poslovnim brojem, (P.4br.352/10) od istog datuma, istog sudije-pojedinca, a drugoj-tužiocu (P-199/06) dostavi predmet sa drugim poslovnim brojem, istog datuma, istog sudije-pojedinca?

A to dalje implicira da je Apelacioni sud odlučivao jednim postupanjem po dva različita predmeta prvostepenog suda. Može li neko iz Vašeg okruženja da mi iznese sličan ili isti primer?

Dakle ja ne tražim od Vas da utičete na deo odluke suda, koji se zove obrazloženje, ja tražim elementarnu korektnost koja se odnosi na uvod i izreku, to su čisto tehničke stvari, a obavezni se deo odluke svakog Suda, bez obzira da li je Rešenje ili Presuda!

Molim Vas takođe da Vaš odgovor ne bude u stilu da... "Ministarsto pravde nema zakonskih osnova da se meša u rad sudova koji su u odlučivanju nezavisni..." - takvi odgovori deluju bezobrazno i nekulturno! Bez obzira od koga su!

A obzirom na činjenično stanje na koje Vam pažnju skreće ceo svet, nameće se sumnja pa i zaključak, da je Vas i Vaše saradnike izgleda zahvatilo nešto što je u medicini poznato kao carsko ludilo.

Ja time ne kažem da ste ni Vi ni bilo ko, konkretno, ludi, to bi bilo nepristojno sa moje strane, ja sam veoma vaspitan i izuzetno lepog ponašanja, ja nisam neuropsihijatar, ja sam poznat po lepim manirima, ali samo iznosim stanje o kojem sam negde nedavno pročitao da se objašnjava kao stanje ljudi koji sticajem okolnosti dođu do neke vlasti, kada počinju biti ubeđeni da su nezamenljivi; da sa njima počinje i završava svet; da posle njih nastupa potop; da je trava gore, a nebo dole; da istok nije desno nego levo; da je sever dole a ne gore; da jug i ne postoji - bez obzira šta busola ili kompas pokazuju. Dakle potpuno sumanute ideje kojih oni uglavnom ili često nisu ni svesni!

Tačno je gospođo Malović, da sam ja Ristić Ljubodrag, građanin Srbije, koji je protiv Mlađana Dinkića podneo krivičnu prijavu, zbog neviđenog kriminala, u šta ćete moći da se uverite, zajedno sa građanima i stručnom javnošću, na ovom sajtu.

Tačno je da sam uvek, detaljno i argumentovano o svemu obaveštavao nadležne organe, onako kako Zakon nalaže, a svaki akt, podnesak, potpisivao imenom i prezimenom.

Tačno je da smatram i za to imam dokaze, da prema njemu, Mlađanu Dinkiću, niko u ovoj državi ne sme da preduzme ništa.

Tačno je da sam ja čovek koji je u privatnim razgovorima sa više ljudi isticao svoj stav da je Dinkić Mlađan, svojim štetnim delovanjem po građane Srbije, ravan elementarnoj nepogodi katastrofalnih razmera. Cunamiju, kombinovanom sa zemljotresima i još pride požarima i vulkanskim erupcijama.

Tačno je da nema težih krivičnih dela iz oblasti organizovanog kriminala, u koje nije umešan Mlađan Dinkić, sa saradnicima.

Tačno je da sam ja po njegovom pozivu boravio u Antikorupcijskom timu pri G-17 plus, koji nikada nije ni postojao i o tome ću izneti sve materijale na sajt.

Tada sam mu, još 2003/2004. godinu skretao pažnju da ne čini to što je činio, da ne izmišlja afere radi dolaska na vlast, ali me nije slušao i zato će završiti, kako je zaslužio. Imao sam tada za njega razumevanje, do određene mere, jer mi se činilo na trenutke, kako narod kaže da "nije u vinklu", što je on sam svojim likom i delom i potvrdio. Ali, za sve ovo iz mog opusa, postoje sudovi, tužilaštva i drugi organi koji mogu da me procesuiraju!

Ali ništa od toga nije razlog, da se ovako prema meni odnosi kriminalizovano srpsko pravosuđe, sa časnim izuzecima!

Ja ovde od Vas tražim odgovor ko to i na osnovu kojih zasluga građanima Srbije zagorčava život, držeći ovakve sudije na tako odgovornim mestima u Sudovima reformisanog srpskog pravosuđa - kako Vi tvrdite.

A ja Vam ponavljam, a trudiću se da mi što duže bude u funkciji sajt, (znate na šta aludiram - prim. lj.r.) da se trenutno nalazite, sa časnim izuzecima, na čelu formalne grupe koju ja argumentovano nazivam jedino ispravnim imenom političko-pravosudna mafija.

I obrazložiću tu svoju tvrdnju, sa ciljem da je i dokažem! Budite sigurni! Da je učinim verovatnim! Tvrdnju!

A nju, mafiju, svaki častan, svaki samopoštujući čovek, svako ko poštuje svoju decu, unuke, svoje drage, svoju Državu, mora da uništava na svakom koraku, a na Zakonima dozvoljen način.

Nikako onako kao što je rađeno 5. oktobra! Nasiljem, bez obzira na sadašnje funkcije raznih Homena, čupića, Udovičkih, Kostića...

Nikako, samo na Zakonom dozvoljen način!

Politički nisam angažovan, gospođo Malović, naglašavam sa razlogom, što je u Srbiji izuzetno važno, posebno posle 5. oktobra! A sa pogubnim posledicama po narod i Državu!

S poštovanjem i molbom za traženo,

Ljubodrag Ristić

ponedeljak, 2. januar 2012.

Prilog 1:

Prilog 2:

Prilog 3:

Prilog 4:

Prilog 5:

Prilog 6:

Prilog 7:

Prilog 8:

Prilog 9:

Prilog 10:

Prilog 11:

Prilog 12:

Prilog 13:

Prilog 14:

Prilog 15:

Prilog 16:

Prilog 17:

Prilog 18:

Prilog 19:

Prilog 20:

Prilog 21:

Prilog 22:

Prilog 23:

Prilog 24:

Prilog 25:

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži