Istina o fondu b92 - Veran Matić misteriozni osnivač

RDP B92 je 2004. godine registrovalo Fond B92 a 2010. godine istupilo iz istog tog Fonda i sva vlasnička prava prenelo na drugog osnivača,na Preduzeće za menadžment B92 Trust.

Novi osnivač B92 Trust pripada sa 63 odsto Veranu Matiću, sa 30,9 Saši Mirkoviću (trenutno na čelu ANEM-a) a ostatak su druga lica iz društva.

B92 Trust je jedan od osnivača RDP B92 i zvalo se KVS d.o.o Beograd.

Zašto nije dostupan dokument kojim je Veran Matić preneo osnivačka prava na samog sebe?

 

Fond B92 - humanitarna organizacija ili...

Veran Matić misteriozni osnivač

Zašto je Marija Čečen u izjavi za Večernje novosti rekla da je najčešći problem sa kojim se suočava u radu Fond B92 "upravo ogromna količina novca koja odlazi na PDV", kada je aktom Poreske uprave, članom 26. Zakona o porezu propisano (stavu 1.) da se PDV ne plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu Ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć?
Pišući sada o "Fondu B92", pa ranije o "Fondu za obnovu zgrade Savezne skupštine", pa o "Humanitarnom fondu BBC" - tekst je tek u pripremi za objavljivanje, setio sam se stihova Tina Ujevića:
"Ja nikom više ne verujem ništa,
il' bolje reći, ja verujem sve"!
A evo zašto!
Fond B92 je registrovan u Registru fondova koji se vodi kod Ministarstva kulture Republike Srbije, pod brojem 482, dana 10.03.2004. godine, sa osnivačim kapitalom od 10.000 US dolara, na adresi, Beograd, Maršala Birjuzova 53. Direktor Fonda je bila u tom trenutku Katarina Živanović, iz Beograda, ul. Braće Grim 20, sada direktor Muzeja Jugoslavije. Kaže lično da od 2008. godine, kada se zaposlila na mestu direktora Muzeja, sa radom Fonda nema ništa!

Godinu dana ranije, 26.09.2003.g u Privrednom sudu u Beogradu je registrovano Radio difuzno preduzeće "B92" a.d., ul. Makedonska 22/5, čiji su osnivači bili:
1.- Media Development Loan Fund Inc, 45 West 21st Street, New York, SAD;
2.- Preduzeće za trgovinu i usluge "KVS" d.o.o. Beograd, Strahinjića Bana 30, MB 17134183;
3.- Akcijski fond Republike Srbije i
4.- Akcionari prema spisku akcionara upisani u Privremeni registar na dan 07.07.2003.g.
A to Preduzeće "KVS" je ono koje se prema sadašnjoj dokumentaciji, vodi kao "B92 Trust", čiji je direktor Saša Mirković i dalje kako sledi. Dakle, svi su od samog početka bili u toku! Osnivači Preduzeća za menadžment i konsalting B92 TRUST, Makedonska 21/16 su, prema registraciji u APR-u iz 2005. godine, Veran Matić 44,10%; Saša Mirković 14,47%; Aleksandar Timofejev 3,44%; Antonela Riha 3,44%; Božidar Podunavac 3,44%; Gordan Paunović 3,44%; Katarina Živanović 3,44%; Marija Milosavljević 3,44%; Milivoje Čalina 3,44%; Sanda Savić 3,44%; Vojkan Radoš 3,44%; Srdjan Anđelić 3,44%; Tomislav Grujić 3,44%; Vladimir Janković 3,44%; Gordana Stošić 3.44%!
 

Rešenjem Ministarstva kulture, koje potpisuje tadašnji Ministar kulture Nebojša Bradić od 10.11.2010. godine, u Registru se upisuje... "istupa osnivač RDP B92, Beograd i prenosi sva vlasnička prava na drugog osnivača Fonda, tako da sada glasi: Osnivač Fonda je Preduzeće za menadžment i konsalting B92 Trust doo Beograd, ulica Makedonska br. 21/16. Bez naknade!

Istog dana, umesto Katarine Živanović, direktor Fonda postaje, Marija Čečen iz Beograda, Ruzveltova 44.

U ovom Rešenju se napominje da je 19.10.2010. godine, potpisan Ugovor o prenosu vlasničkih prava, izmedju RDP B92 iz Beograda, Bulevar Zorana Đinđića 64, koje zastupa predsednik upravnog odbora Veran Matić, sa jedne strane i Preduzeća za menadžment i konsalting B92 Trust, ul. Makedonska 21/16, koga zastupa direktor Saša Mirković, sa druge strane. Postupajuća advokatska kancelarija je bila, prema dokumentaciji kojom raspolažemo, Živković-Samardžić iz Beograda. Ugovor o prenosu vlasničkih prava, koji je overen u Osnovnom sudu u Sremskoj Mitrovici - sudska jedinica Stara Pazova, Ov.broj 9530/10 od 19.10.2010. godine, potpisali su Saša Mirković i Veran Matić.
Isti je potpisan na osnovu Odluke Skupštine društva RTV B92, od 15.10.2010. godine, koju je potpisao advokat Vladan Anđelković, predsednik Skupštine društva.
Skrećemo pažnju, da je predsednik Skupštine društva "B92 Trust" d.o.o. Veran Matić, dana 16.08.2008. godine, potpisao Odluku o razrešenju i imenovanju direktora Društva, kojom se dotadašnji direktor Društva Gordana Stošić razrešava, a za novog direktora Društva imenuje Saša Mirković?!
Dana 16.08.2006. godine, Veran Matić u svojstvu predsednika Skupštine društva "B92 Trust", potpisuje Odluku na osnovu koje direktor društva Saša Mirković, u poslovima u unutrašnjem i spoljnom prometu postupa bez ikakvih ograničenja, koja su postojala za ranije zastupnike Društva. Uvidom u vlasničku strukturu B92, ustanovljava se da je vlasnik 84,99% Preduzeće ASTONKO, d.o.o.; "B92 Trust" 11,35%, a mali akcionari 3,66%. I to: Veran Matić 61,82%; Saša Mirković 21,82%; Tomislav Grujić 1,82%; Vladimir Janković 1,82%; Gordan Paunović 1,82%; Srđan Anđelić 1,82%; Božidar Podunavac 1,82%; Milivoje Čalija 1,82%; Katarina Živanović 1,82%; Sanda Savić 1,82% i Vojkan Radoš 1,82%.
Na čelu Upravog odbora B92 je Veran Matić, jedan od najupornijih boraca za slobodu medija i slobodu javnog izražavanja, kako piše u službenim dokumentima. Pored ostalog!
član Upravnog odbora je izvesni Jacob Grapengiesser, tečno govori ruski, švedski i engleski. Inače, dečko je član menadžment tima East Capital-a od 2002. godine. Radio je kao analitičar za Brunswick Emerging Markets tri godine pre nego što se pridružio East capital timu. Pre toga radio je u Moskvi za naftnu kompaniju Khantz Mansiysk. Studirao je na Ekonomskom fakultetu u Stokholmu, Kraljevskom tehnološkom institutu i Univerzitetu Cornell u SAD.
Član Upravnog odbora je i Stefanos Papadopoulos! Član Upravnog odbora je i Georgis Xanthopoulos! Član Upravnog odbora je i Manja Grčić rođena 1979. godine a školovala se u Libiji, Iraku, Zambiji i Šri Lanki. Diplomirala je novinarstvo na prestižnom Fakultetu žurnalistike u Engleskoj. Odmah po završetku studija počinje da radi kao novinar u BBC-u, a potom se vraća u Beograd i postaje deo informativne redakcije televizije B92. Manja je radila i kao savetnik za odnose sa javnošću u američkoj agenciji USAID, nakon čega prelazi na televiziju Pink na poziciju direktora firme Media System. Od 2006. godine postaje zamenik direktora Fox televizije, zadužena za uspostavljanje celokupne kadrovske, programske, tehničke i produkcijske politike ove kuće. Karijeru nastavlja u Sloveniji, gde je od 2008. godine na poziciji direktora nacionalne televizije TV3 Slovenije, koja pripada MTG (Modern Times Group)?!
Član Upravnog odbora je i Denis Vinokurov!?
Član Upravnog odbora je i advokat Nebojša Samardžić, iz Beograda, Kralja Milana... aktivno radi u oblasti zaštite medija, od 1996.godine!
Napomena:
Svaka podudarnost je slučajna, ali da se ja pitam, a ne pitam se, svaki dan bih čitao Vojni leksikon, izdanje 1981. godine, stranica 532, gde piše: Rezident(lat) - tajni opunomoćenik obaveštajne ili kontraobaveštajne službe strane države koji deluje i rukovodi delom agenturne mreže, odnosno rezidenturom, na teritoriji druge države. Bira se među agentima i po pravilu, radi sa najiskusnijim, najsposobnijim i toj vrsti rada sklonim agentima.
A posetioci sajta neka donesu zaključak da li se i na koga (hipotetički) odnosi ovo reteriranje! Personalno i institucionalno!
Izvršni odbor čine Manja Grčić-predsednik; Veran Matić-član i Stefanos Papadopoulos-član.
Istražujući dalje ovu "paukovu mrežu", ustanovili smo da je većinski vlasnik B92, firma ASTONKO registrovana u Beogradu nekoliko meseci pre registracije Fonda B92, firma je sa Kipra(!), uplaćeni kapital je na dan registracije iznosio 7.548.842,00 evra... Predsednik upravnog odbora je izvesni, već pominjani Stefanos Papadopoulos, iz Grčke, a članovi Upravnog odbora su Geogios Xanthopoulos (već pominjan) i sada novo lice (za nas) Miloš Laković, verovatno advokat iz jedne poznate advokatske kuće u Beogradu.
A već pominjana MARIJA ČEČEN, zvanični direktor Fonda B92, u međuvremenu postaje Likvidacioni upravnik Privrednog društva "KOMPOT KONSALTING"- u likvidaciji, koje je otvorila 2008. godine sa Dejanom Tomovićem i Srđanom Rabrenovićem. Ako neke državne organe bude interesovalo, sva dokumentacija se nalazi kod nje. Prema njenoj odluci.Ona je i dalje na čelu Fonda B92. Ona bezobrazno, jer je niko ne sprečava, kaže za "Večernje Novosti" dana 20. juna 2010. godine, u svojstvu "humanitarca": "Najčešći problem sa kojim se suočavamo u radu fonda B92 je upravo ogromna količina novca koja odlazi na PDV...".
A prema aktu Poreske uprave, dakle ne zaslugom Marije Čečen i Verana Matića, Slobodana Homena, Snežane Malović i drugih, o čemu su nepristojno brujali (neki) mediji, članom 26. Zakona o porezu propisano je u stavu 1. da se PDV ne plaća na uvoz dobara koja se uvoze na osnovu Ugovora o donaciji, odnosno kao humanitarna pomoć.
A emocije su bile, o svemu napisanom, na vrhuncu, kada je organizovana ona cirkuska predstava u Saveznoj Skupštini, kojoj je kao gost prisustvovao i predsednik Države, ulogu dvorskog domaćina igrao Veran Matić, uz asistenciju svih velikodstojnika Države Srbije, ali ništa nije manje značajno bilo i oduševljenje narodnih masa u "Ulici otvorenog srca", sa onim portiklicama - samo sam očekivao da počnu da dele dečje čepiće!
I da ne delujem zločesto, ja obožavam decu i zato ne dozvoljavam da neko, možda, zarađuje na tuđoj nesreći. A cifre nikako da mi se poklope, kako god da sabiram, ne ispada dobar račun - ni za mamografe, ni za Sigurne kuće... A bio sam dobar matematičar.
Pozivao sam se i u obraćanjima gospođi Čečen, pa gospodinu Matiću, na klauzulu javnosti u radu Fonda, ali bez uspeha. A u Ugovoru piše da je rad javan, mada je tako pisalo i u dokumentima Fonda za obnovu Zgrade Savezene skupštine - osnivač prof. dr Dragoljub Mićunović! Sve ovo sam i druge materijale, a imam ih dosta, ponudio privatnim televizijama, RTS-u, da napravimo serijal, neki novi "INSAJDER"- svi su ćutali, uključujući i B92, a oni što su odgovorili, tiho su mi rekli da bi im frekevencija bila oduzeta za dan. Da li je moguće da je Srbija probila dno od dna?!
NASTAVIĆE SE...

 

Komentari   

+1 # Boris Gornjak 04-01-2014 13:25
Veoma interesntno! Ove podatke nisam znao.
Hvala na informaciji!
Pozdrav!!!
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat
0 # Borisu od Ristića 12-01-2014 00:21
Borise, hvala na javljanju ,ako Vas evemntualno interesuje dokumentacija na osnovu koje je napisan tekst,javite se i biće postavljena na sajt.To do sada nisam uradio, jer ima i posetilaca sajta koji mi stavljaju kao primedbu da ih u čitanju tekstova zamara postojanje velikog broja priloga, koje je potrebno čitati?
S poštovanjem, Ristić!kako je Saša Mirković nedavno imenovan za državnog sekretara u Ministarstvu kulture, većinski vlasnik je postao Veran Matić, mislim da je u pitanju procenat od oko 87%-imam tačan podatak koji ću uskoro staviti na sajt.
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat