Miodrag Kostić - Kole, miljenik srpskih sudova!

Za gospodina Kostića  zna cela Evropa i šire. On se kao donator , kao human čovek slikao pre nekoliko dana sa Predsednikom Republike Tomislavom Nikolićem. A, donacije su nam inače, što "naše" što "njihove", došle glave!

Donirao je 100.000 eura, ako sam dobro pročitao, za neku kuću, namenjenu deci  u nekom selu. Decu treba činiti srećnim!

U vezi šećera, neću ga pominjati, ako ga Vučić Aleksandar ne pomene prilikom rešavanja "šećerne afere", koja sigurno neće proći bez  "istrajaću u borbi protiv korupcije", "molim narod da se samo, još koji dan, još malo, malo strpi", "neću se obzirati na pretnje meni i mojoj porodici", "neće biti poštedjenih"i svega onog što sledi uz te uzrečice, a floskule Aleksandra Vučića.

 Znaju neki ljudi, gospodina Kostića i kao glavnog aktera pljačke Države Srbije, medjunarodnih razmera,u predmetu "UŠĆE", kada je samo u jednom danu, nekome izneto , plaćeno 56 miliona evra kao reket.

Znaju ljudi gospodina Kostića i kao uvoznika više stotina hiljada tona GMO, o čemu ću pisati kao posebnoj temi.

Znaju ga ljudi i kao suvlasnika (verovatno) one banke iz Moskve...

Pametno govori i na skupovima privrednika na Kopaoniku. Nalazi se na čelu Kluba "Privrednik". Bio Direktor  Demokratske stranke! Pa šta hoćemo više ?

Nedavno je jedan Sud u jednom Novom Sadu, maltretirao, pa osudio jednog gospodina Aleksić Nikolu, na zatvorsku kaznu, čelnog čoveka Ekološkog saveza iz Novog Sada, po jednoj tužbi  tog Koleta Kostića Miodraga, zato što je iznosio istinu o uništiteljskoj ulozi tog Koleta, kao uvoznika GMO.

Takva odluka Suda, a svi i bez Suda znamo ko je Miodrag Kole Kostić, ostavlja utisak da je on blizak i sa reformisanim srpskim pravosudjem.

A tekst koji sledi, o dogadjaju za koji malo ljudi zna da se zbio, čak i nameće utisak da je on iznad Zakona, da je još bliži sa Sudovima, a da su neke sudije od njega imale i neku korist, što o njemu pojačava utisak kao humanom čoveku.

Dana 19.03.2010.godine, Kostić Miodrag, na autoputu E-70, u smeru od Beograda ka Šidu, izvršio je prekršaj za koji je propisana kazna zatora od najmanje 15 dana.

Vozio je kola brzinom od 208 km/h.

Kako se radi o licu sa prebivalištem u Crnoj Gori, koje upravlja vozilom sa crnogorskim registarkim tablicama, da ne bi došlo do osujećenja izvršenja kazne, osudjujuća presuda se izvršava pre pravosnažnosti (član 294.Zakona o prekršajima).

Iz navedenih razloga, pripadnici saobraćajne policije Sremska Mitrovica, privode okrivljenog, koji je snimljen u izvršenju prekršaja, u Prekršajni sud Ruma, podnoseći zahtev za sprovodjenje prekršajnog postupka, zbog učinjenog prekršaja iz člana 330.stav 1.tačka 10.ZOBS-a. jer je ustanovljeno i dokumentovano da se imenovani Kole, kretao brzinom od 208km/h, upravljajući mortornim vozilom crnogorskih registracionih tablica , što je za 88 km/h veća brzina od dozvoljene.

Medjutim, sudija koja postupa u ovom predmetu ŠLJUKIĆ STOJA, sudija Prekršajnog suda Ruma, postupala je suprotno Zakonu  i pogrešno u presudi navela da je imenovani učinio prekršaj iz člana 45.stav 1.tačka 4.Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima.

Član na koji prekršaj koji je okrivljeni učinio upućuje u ovom slučaju, na član 44.stav 1.tačka 1.istog Zakona-koji glasi:"Na putu van naselja, vozač ne sme da se kreće brzinom većom od 120 km/h"!

Sudija je možda bila umorna, uplašena, motivisana, predvidljiva...Možda je razmišljala o svojoj budućnosti i karijeri.

Sudija Prekršajnog suda Ruma, ŠLJUKIĆ STOJA, je umesto propisane kazne zatvora, okrivljenom izrekla novčanu kaznu, što je u suprotnosti sa zakonom.Ni primenom instituta ublažavanja u to vreme, (izricanja kazne), nije mogla biti izrečena novčana kazna umesto zatvorske za ovaj prekršaj.

Ublažavanje kazne može se izvršiti samo ispod mere te VRSTE kazne-propisane, a ne može se izreći druga vrsta kazne -novčana.

Član 40. Zakona o prekršajima glasi:"Ako se prilikom odmeravanja kazne utrdi da prekršajem nisu prouzrokavane teže posledice, a postoje olakšavajuće okolnosti koje ukazuju da se i blažom kaznom može postići svrha kažnjavanja, propisana kazna se izuzetno može ublažiti tako što se može izreći kazna ispod najmanje mere kazne koja je propisana za taj prekršaj, ali ne ispod najmanje zakonske mere te vrste kazne"!

U konkretnom slučaju, nije se mogla ublažiti kazna zatvora u novčanu kaznu, kako to prvostepeni sud čini, iz razloga što je za taj prekršaj propisana kao najmanja mera kazna zatvora u trajanju od 15 dana, što znači da se okrivljenom nije mogla izreći novčana kazna umesto kazne zatvora.

Mogao je naprimer, eventualno dobiti najmanje jedan dan zatvora, mada je prekoračenje od 88 km/h isuviše veliko prekoračenje za ublažavanje, a nema ni drugih okolnosti za to.

Okrivljeni je po Zakonu, nakon izricanja presude, morao, odmah biti odveden na izdržavanje kazna zatvora, obzirom da se radi o izvršenju kazna pre pravosnažnosti, zbog njegovog prebivališta u inostranstvu.

Sudija ŠLJUKIĆ STOJA je pre izbora sudija u sudove Srbije , sprovedenog 2009.g bila sudija za prekršaje u Opštinskom organu za prekršaje Ruma, od 1985.g, te se ovakvo nezakonito ponašanje ne može pripisati neiskustvu. Nešto je drugo u pitanju. Ja cenim, nije nehat već- umišljaj!

Ako je ono što mislim da jeste, onda nije smela biti izabrana, bez obzira na Homena, Natu, Macu i Boška. Ili je baš i izabrana, što je ovako postupala, a ovo nije jedini slučaj.

Samo je jedan Kole Kostić Miodrag, državljanin Crne Gore! Pitaću i gospodina Pašalić Zorana, šta misli o ovakvim odlukama sudija.A i ostale u Ministarstvu pravde i nadležnim organima.

Pa i sudiju ŠLJUKIĆ STOJU, zašto da ne?

Mada lično smatram da je gospodinu Miodragu Kostiću Koletu, neprimenjivanjem obavezne zakonske kazne zatvora, učinjena "medvedja usluga", jer mu je taj adaptacioni period od petnestak dana mogao biti koristan za ono što mu verovatno sledi, sa početka teksta.

Siže:
Kasnije od ovog dogadjaja, izmenom Zakona o bezbednosti saobraćaja propisana je i novčana kazna alternativno sa zatvorskom  kaznom.

Medjutim, u vreme izvršenja, samo je predvidjena zatvorska, pa se ne može ublažiti drugom (koja nije propisana), već samo istom-ispod propisanog zakonskog minimuma.

U ovom predmetu, radi se o licu  sa prebivalištem u inostranstvu, sa stranim registarskim oznakama na vozilu kojim je upravljao, zato se sudi ODMAH i kazna se izvršava ODMAH, pre pravosnažnosti.

U Višem prekršajnom sudu i da je bilo šta drugačije rešeno, po Žalbi MUP-a naprimer, moralo se ovako postupati! ODMAH! U ZATVOR! Medjutim, Kole, humanitarac, je sa lica mesta otišao.

Sve što je predvidjeno u tada važećem Zakonu, nije važilo za Kostić Miodraga, zv."Kole"! A sudija je nagradjena  zbog ovog  i ovakvog kršenja zakona, ponovnim postavljenjem, inauguracijom- gotovo, te je od 24.decembra 2012.godine, ponovo sudija, ponovo je izabrana na trogodišnji mandat.
Dakle, nije više na sceni Sneška, već Ministar-besednik, Nikola Selaković! Samo sudija ŠLJUKIĆ STOJA opstaje! I pored svega, "Kolo se vije, kraj manastira, da idem mila mamo da igram"!?

Prilog:
Odluka sudije ŠLJUKIĆ STOJE!

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži