Kod sudija u Srbiji, ništa novo!

Pre nekoliko dana, u predmetu Osnovnog suda u Prokuplju, u kojem se postupa godinama, a bez ijednog održanog ročišta, sudija pojedinac Gordana  Andrejić, donese odluku u obliku Rešenja, u kojem konstatuje kako piše.

Pre nje, u ovom predmetu je postupala jedna sudija pa otišla na bolovanje jer je ostala trudna.

Onda u predmetu počne da postupa sudija koja nije ostala trudna, ali je ostala bez posla - nije ponovo izabrana.

Zato predmet daju trećoj sudiji, ovoj Gordani Andrejić, iz Blaca - sudska jedinica Osnovnog suda iz Prokuplja.

To je jedna od tvorevina Snežane Malović, Nate Mesarović, Boška Ristića, Slobodana Homena i ostalih pripadnika iste organizovane grupacije.

Znam da godinama građani taj Sud, koji je rasadnik kadrova Boška Ristića i svih drugih koji su sproveli uspešnu reformu srpskog pravosuđa, zovu od milošte "ćevap-birtija"!

Pitam poznanika iz Prokuplja, zbog čega ljudi tako oslovljavaju jednu takvu ustanovu koja se nekada, sa poštovanjem iz puno razloga, SUDOM zvala!?

Kaže, a dobro poznaje prilike u ovom Sudu, da su u istom, većina sudija oba pola uvek sa jednim do dva ćevapa u ustima i sa nekoliko vinjaka u stomaku.

Do deset sati, ovo drugo (vinjak), a ono prvo (ćevapi), tokom celog dana.

Periodično.

Obratim zbog tog nadimka pažnju na Rešenje i vidim da sudija Gordana Andrejić - laže, da je u Rešenje unela neistinit sadržaj.

Obratim pažnju i zbog činjenice što godinama, ali bez uspeha, otvoreno govorim, po imenu i prezimenu, da je najveća opasnost po Srbiju delovanje političko-pravosudne mafije.

A institucionalno, u nju spada i ovaj Sud, sa časnim izuzecima.

Tačno je da je tužilac, primio poziv uredno. Tačno je da se tužilac nije odazvao. Tačan je i poslovni broj predmeta. Tačan je i datum održavanja ročišta.
Nije tačno da se pozivu nije odazvao ni tuženik. Nije tačno da tuženik nije tražio troškove postupka. Nije tačno logički, jer nije pristupio, kako sam sudija napisa.
Gde je onda i kome tuženik mogao da saopšti da se odriče troškova postupka?

Sud nigde ne pominje da je tužilac redovno obavestio sud telegramom, da zbog vremenskih nepogoda neće moći da pristupi  zakazanom ročištu.

Pogledam još jednom u Rešenje i vidim da sudija Gordana Andrejić, 12.12.2012. godine ne zna da je na snagu stupio novi Zakon o parničnom postupku, a da se ona u ovom Rešenju poziva  na odredbe starog Zakona.

Zamolim tuženika da mi iskreno kaže da li je bio na ročištu, on ne samo što je potvrdio, već i napiše i pošalje mi. Lepo mi usmeno telefonom objasni da je bio u sudnici, da ga je sudija savetovala kako bi navodno zakazala novo ročište, da ona napiše da nije pristupio i on, sa čim se tuženik saglasi! Kaže mu sudija da će ga o narednom ročištu uredno obavestiti... sve on to meni lepo ispriča.

Ona mu je rekla za telegram koji u Rešenju nigde ne pominje, on joj poveruje jer je ona, Gordana Andrejević sudija iz Blaca, a sudi i u Prokuplju, a on čovek nije pravnik po struci, sada je trgovac.

Šta mi je drugo preostalo, nego da napišem Žalbu, a sve postupajući po Pouci o pravnom leku, iz Rešenja sudije iz Blaca, Gordane Andrejić, onako kako sam znao, sa argumentima koje sam imao. Bez ijedne laži! Za razliku od sudije.

Sve rečeno, dokumentujem prilozima:

1.-Rešenje od 12.12.2012.g  8. P-2671/10;

2.-Telegram koji sam poslao Sudu;

3.-Pismena izjava tuženika;

4.-Žalba Tužioca, Ristić Ljubodraga.-

O Odluci drugostepenog suda koji građani isto, u sprdačinama, nazivaju, obavestiću vas kada mi bude dostavljena, sa širim obrazloženjem celog predmeta.

Sa napomenom da sam istoj sudiji, već jednom poništavao doneto Rešenje iz gotovo identičnih  razloga. Što je mnogo mnogo je, pa makar bilo i od mene!

I kada sam završavao ovaj tekst, pročitao sam na nekom sajtu materijale, na osnovu kojih sam zaključio da ja još i dobro prolazim sa sudovima i sudijama, šta se sve drugim ljudima događa.

Taj tekst vam prenosim u celini, jer smatram da za ovu i ovakve bruke treba da zna što više građana. A, nije jedan od desetina mojih predmeta!

Link teksta:
http://www.e-novine.com/srbija/srbija-tema/76832-Prava-rtva-lane-afere.html

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži