HOROR - Atanasković Radivoje - "Gemac"

Egzekutori političko-pravosudne mafije u Srbiji, primorali državljanina Srbije da sebi odseče dva prsta na ruci, pod pretnjom da će u suprotnom kidnapovati njegovog unuka i njemu seći - prst po prst. Država Srbija zna sve detalje ovog slučaja i ne preduzima ništa! Zašto!?

Atanasković Radivoje zvani „Gemac“, široj javnosti je poznat kao čovek koji je sebi odsekao dva prsta na ruci, nezadovoljan načinom na koji se, od 1995. godine vodi sudski spor između njegovog privatnog Preduzeća „RIS“ iz Prokuplja sa Kompanijom „DUNAV OSIGURANJE“, radi isplate štete nastale požarom 1992. godine u njegovoj fabrici u selu Bresničić kod Prokuplja. Tako su o ovim događajima izveštavala sva sredstva javnog informisanja u Srbiji i inostranstvu. Drugačije nisu ili htela ili  smela. Kompanija „DUNAV OSIGURANJE“ je svim svojim izjavama za javnost, perfidno obmanjivala i tu javnost i sve nadležne državne organe. U dilu sa njima-organima!

15. 09. 2009. „Dunav": Ne možemo da utičemo na suđenje

„Dunav osiguranje" izrazilo je juče žaljenje zbog čina samopovređivanja na koji se Radivoje Atanacković Gemac iz Prokuplja juče ponovo odlučio, tvrdeći da ne mogu uticati na tok i dužinu postupka koji se vodi pred sudom. U saopštenju ove kompanije navodi se da ničim nisu doprineli samopovređivanju Atanaskovića.

- Kompanija „Dunav osiguranje" će u svemu postupiti po pravosnažnoj odluci nadležnog suda u ovom sporu, kada bude doneta. Kao odgovorna kompanija, „Dunav osiguranje" će, bez obzira na bilo kakve vrste pritisaka, nastaviti da uz puno poštovanje zakonskih propisa, preuzetih ugovornih obaveza i pravosnažnih sudskih odluka izvršava sve obaveze prema svim svojim osiguranicima, pa i prema Atanaskoviću - navodi se u saopštenju.

Sada je vrednost tog spora i pored isplaćenih više miliona evra, preko 800 miliona dinara. Nijedan sud, prvo Privredni sud u Nišu a sada postupajući sud u istom sporu, Privredni sud u Novom Sadu, do Vrhovnog kasacionog suda i Ustavnog suda Srbije, ne dozvoljava da se postupa po zakonu, ne dozvoljava se uvid u spise predmeta, mada u postupku nije isključena javnost. Predmet se čuva u dva suda, po delovima - Privrednom Sudu u Nišu i Privrednom sudu u Novom Sadu. Delovi se vade, po potrebi. Samo u toku jedne godine, 2010/2011 u postupanju je bilo pet sudija. Sada postupa sudija Vladimir Beader, koji je po mojim saznanjima zbog ovog predmeta ponovo i izabran za sudiju, a u prvom krugu nije prošao izbor. I odmah mu je dat u rad ovaj predmet. Naredno ročište u ovom predmetu je zakazano za 12.07.2012.godine, u 12.oo časova, soba 101, poslovni broj predmeta P-3872/10. Prethodno ročište je bilo 18.10.2011.godine. Tražio sam od Suda u Novom Sadu dozvolu, prema zakonskoj regulativi, za snimanje, fono i foto i da se snimci emituju preko stranica ovog sajta. Do sada nisam dobio odgovor, mada mi je v.f. Predsednika suda pismeno obećao da ću o svemu blagovremeno biti obavešten. Mislim da bi bilo opravdano da svi novinari koji prate rad pravosuđa budu na ovom ročištu i od Suda zatraže objašnjenje za navode koji slede.

Na njegovo traženje, gospodin Atanasković Radivoje zv. “GEMAC“ je obavio samnom telefonski razgovor koji je uz njegovu saglasnost snimljen, tokom kojeg je izneo neke detalje za koje i dalje ne verujem da su istiniti - toliko su nestvarni! Na moju molbu, on je dao za sajt i pismenu izjavu, koju je svojeručno potpisao i overio pečatom firme koja je u sporu koji teče, a koja prema papirima u spisima predmeta - ne postoji! Danas 04.06.2012. g. me je ponovo zvao gospodin Atanasković i rekao da ga je sa telefona broj 062/169-35-21 nazvao mafijaš po nadimku „VESELI“ iz Sremske Kamenice i pretio da će ga ubiti, ako nastavi o svemu što mu se događa, da obaveštava nadležne organe, te da ja, zamolio me je gospodin Atanasković, učinim to umesto njega. Ovaj kriminalac je, kaže dalje gospodin Atanasković, bliski saradnik Duška Gunjića, takođe iz Sremske Kamenice, biznismena! I kriminalca!

U svojoj izjavi od 02.06.2012. godine, čije delove, za sada insertno objavljujem, gospodin Atanasković pored ostalog piše:

“Poštovani Ristiću, ničeg se ne bojim, jedino Boga, smatraj sve što sam ti rekao u telefonskom razgovoru da je istina.

Sebi sam odsekao dva prsta iz razloga, da ne bi kriminalci isekli prste mom unuku Urošu, jer sam zaista tu najslabiji, a oni su to osetili, oni samo dođu pred obdanište i zovnu me telefonom da se čujem sa unukom Urošem – „Mi smo tu!“

Što se tiče sudija i moćnika, o njima mogu da ti pišem romane.

U stan Miše Anđelkovića, na Novom Beogradu, sam se sastajao po nalogu Miroljuba Labusa i njegovih moćnika, tu sam trebao biti otrovan a egzekutor je mogao biti dr Miroljub Bogdanović; slučajno sam preživeo.

Što se tiče pokojnog sudije Slobodana Spasića, mogu da napišem roman.

Sve što sam ti rekao u telefonskom razgovoru je malo za ono što ću dati organima gonjenja, ali ne u Prokuplju. Ovo sve što sam ti dao i što sam napisao, sve potvrđujem što sam ti rekao u telefonskom razgovoru. O sudijama, advokatima, koji su me veoma ucenjivali, pretili.

Što se tiče „Dunav osiguranja“, tu nema šta lepo da kažem, jer ako od ljudi iz „Dunava“ je plaćeno ubicama Dade Vujasinović, Ćuruvije, a šta je o tome pisao i „ALO“, pre tri godine, a moja se izjava nalazi kod novinara Đorđevića. Sve što se njima dogodilo, trebalo je i meni da se dogodi.

Ristiću, da ne pišem romane, jer mi je više muka da slušam ove iz vrha koji se kunu da će sprečiti  mito i korupciju što i potvrđuju, a ja im kazao sve za 200 šlepera koji su divlje uvezli robu preko granice, koja je preko firme „DEKOM“ Novi Sad... “TRIDENTE“ Novi Sad... “AGRO HERM“ Novi Sad i druge sa ljudima iz Novog Pazara, oprao pare Duško Gunjić za račun „KENSO“ Novi Pazar, a za tapetarije Numanović, Tahirović...

Mnogo imam podataka kako se pljačka društvo ali izgleda da kad to društvo treba zaštititi neko, ono ga gura u ruke kriminalaca i moćnika da ga unište.

Izjavu dao Radivoje Atanasković (Gemac), m.broj 810948734627. Sledi potpis“.


Gospodin Atanasković je pismenu izjavu dao na moju molbu (u prilogu), nakon obavljenog telefonskog razgovora koji smi imali 12.03.2012. godine i koji je, ponavljam, sa njegovim znanjem i odobrenjem, snimljen  uz saglasnost  da isti može biti stavljen na uvid javnosti.

Ja to putem ovog sajta i činim. Mislio sam da ću na stranicama sajta moći da objavim i sva dokumenta, kojih ima oko 1500 u ovom predmetu, ali je moja molba za dobijanje istih u elektronskoj formi, ODBIJENA Rešenjem v.f. Predsednika Privrednog suda u Novom Sadu, sudije Gorana Crevara, broj VIII Su-38/12-15 od 17. maja. Napominjem radi istine, da je sudija Goran Crevar, sve vreme moje korespodencije sa ovim sudom, bio u funkciji zaštite aktera najveće prevare u sudskoj praksi Srbije (prema ocenama veoma kompetentnih poznavalaca pravne nauke), u predmetu koji na izuzetno dokumentovan način govori o postojanju i delovanju političko-pravosudne mafije u Srbiji. Ovaj sud i Privredni sud u Nišu, u ovom predmetu u pravni opticaj stavljaju i Rešenje (u prilogu), na kojem se jasno vidi da taj papir ne može biti dokumenat zasnovan na Zakonu o parničnom postupku, da je isti papir dana 18.01.2012. godine Privrednom Sudu u Novom sadu poslat faksom sa broja 018/523-458 (Privredni sudu u Nišu), u 12:06 časova!? Na istom nema overe izvornika ovog Rešenja, nema ničijeg potpisa, nema pečata i - odakle rezervna dokumenta u drugom Sudu, ako je predmet  predat u nadležnost Privrednom Sudu u Novom Sadu?! Taj papir se stavlja u pravni opticaj i ima pravne posledice i na to ne reaguje niko iz pravosuđa.

Sve to završavaju Neven Vukašinović - sudija Privrednog apelacionog suda u Beogradu, pa sudija Jelena Vildović-Živković iz istog suda, pa Boško Ristić, pa Goran Ćirić - advokat iz Niša, pa advokat Krstić Dragi iz Niša, pa sudija Vladimir Beader, pa sudija Olivera Jovanović, pa sudija Vojkan Mitrović, pa advokat Rajko Ignjačević, pa sudije Stojan Jokić i Mihailo Rulić, pa advokat Nadežda Hadži-Pavlović, pa advokat Slađana Kupres iz Novog Sada, pa advokat Nebojša Zeković iz Beograda, pa advokat Snežana Barac iz Niša, pa Vojkan Nedić iz Beograda, pa zamenik specijalnog tužioca za organizovani kriminal Velimir Golubović, pa sudija Mladen Nikolić, pa sudija Jadranka Dobrijević... Pa Ministarka pravde Snežana Malović, pa Republičko javno tužilaštvo-svi! Pa sudija Vrhovnog kasacionog suda Vesna Popović! Svi samo ćute! A što i ne bi, kada ćuti i Nata Mesarović - ona sa 5 plata, kojoj ni Država ne može ništa, jer i neće! Uz izjavu, Atanasković Radivoje je poslao i zvanični akt iz kojeg se vidi da mu je Kompanija „Dunav osiguranje“ na dan 21.01.21002. godine, po rešenjima Trgovinskog  suda u Beogradu I-3001/01 i I-98/02 u postupku prinudnog izvršenja, već platila 38.895.936,37 dinara, a da je postupak izvršenja još uvek u toku, zbog čega, piše u aktu, Kompanija trpi ogromne i nenaknadive gubitke (prilog)! Od tog iznosa, oko 250.000 DEM je naplatio advokat Vojkan Nedić. Morao sam to da platim, kazuje dalje Atanasković, jer sam naplatu mogao izvršiti samo preko ovog advokata, kao i njegovog rođaka DUJA NEDIĆA, jer su mi obojica, na razgovorima u Hotelu „BRISTOL“ pretili njihovim rođakom, tada tužiocem kojeg je imenovao lično Zoran Đinđić, koji im je bio rođak, sa prezimenom NEDIĆ, ali mu ime ne znam.

A unuk Uroš je jedno zlatno dete od 12 godina, čiji deda je meni, sve u vezi ovog predmeta, naneo teške telesne povrede (prilog). Ja dedu ovom prilikom ne branim, ja samo želim da se o stvarima sa kojima Srbija nema prespektivu, sazna istina. Zbog svih drugih unuka! I Srbije!

A, svi sudili „U IME NARODA“. A, građani neka prosude, ako i kada ovo i ono što tek sledi pročitaju!


Ristić Ljubodrag, 05.06.2012. godine                                     


NASTAVIĆE SE... o tome kako je tek u ovom predmetu sudilo „ono“ pravosuđe, koje nije bilo reformisano! A objektivnosti radi, nastavak će sadržati i dokumenta koja govore kako se sudilo u istom ovom predmetu od strane onih koji su narodu na dar dali demokratiju i vladavinu prava, 05. oktobra 2000.godine!

PRILOZI

IzjavaPismo GemcuRešenje

Lekarsko uverenje - povrede

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži