Gde su nestali silni milioni namenjeni obnovi zgrade savezne Skupštine

Mićunoviću, gde su pare?!

Na dan 5.oktobra 2000. godine u rušilačkim demonstracijama zapaljena je zgrada Savezne skupšitine u Beogradu.

Obnovu zgrade preuzeo je na sebe poseban fond čiji je osnivač prof dr Dragoljub Mićunović, u to vreme predsednik Veća građana Savezne skupštine.

Za ove namene pribavljena su sredstva iz saveznog odnosno republičkog budžeta u iznosu od 861 milion dinara, od "Dunav" grupe 91 milion, a od Fonda za obnovu zgrade Savezne skupštine 35 miliona dinara - ukupno 987 miliona dinara.

Zbog osnovane sumnje da su sredstva nenamenski potrošena Ministarstvo finansija Republike Srbije, Odeljenje budžetske kontrole, 2004. godine sačinilo je zapisnik u kojem konstatuje brojne nepravilnosti u trošenju para.

Nakon što su brojni organi istraživali gde su potrošene doznačene pare, ni do danas se ne zna ko je sve i koliko novca uzeo u svoj džep.

Otvoreno pismo profesoru Dr Dragoljubu Mićunoviću u vezi osnivanja i rada "Fonda za obnovu zgrade Savezne skupštine

Gde su nestali silni milioni namenjeni obnovi zgrade savezne Skupštine

Vi ste Profesore, predstavnik Srbije u Savetu Evrope. Vi ste profesore na čelu Političkog saveta Demokratske stranke, pa ako ste prisvojili ove silne milione, a niste demantovali, ima li ikakav smisao više plaćati stotine sudija, tužilaca, policajaca, ako se na ovakav način štiti državna imovine, poštuje zakon.

  • Vama i javnosti stavljam na uvid Rešenje Ministarstva kulture Republike Srbije od 21. decembra 2000. godine, broj 022-05-43/2000-05 o osnivanju Fonda. Vama i javnosti, stavljam na uvid i akt Narodne banke Srbije od 27.01.2011. godine, čiji je sadržaj veoma jasan.
  • Vama i javnosti stavljam na uvid i dopis Ministarstva finansija od 17.01.2011.godine, u kojem su napomene koje se odnose na nepostupanje Republičkog javnog tužilaštva i Gradskog sudije za prekršaje, veoma interesantne, sa aspekta borbe protiv organizovanog kriminala.
  • Vama i javnosti stavljam na uvid i moj zahtev upućen 22.12.2011. godine Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, poslovni broj KTR-4030/04, postupajućem tužiocu Jeleni Katić-od 2004.godine, da me primi na razgovor shodno odredbama ZKP, a u vezi pronevera koje ste učinili sa milionima evra sredstava ovog Fonda.
  • Vama i javnosti stavljam na uvid odgovor dobijen od iste, od 30.12.2010.godine, a koja bi, zbog nezakonitog postupanja, da sam ja neki faktor u Državi, bila odmah, za početak, suspendovana.
  • Vama i javnosti stavljam na uvid Obaveštenje, koje ste Vi potpisali, na zahtev inspektora Budžetske inspekcije, u Beogradu, dana 12. jula 2004. godine, u kojem ništa nema bilo kakvu upotrebnu vrednost i u kojem i ne pominjete kako ste nezakonitim postupanjem u nekom "sudskom poravnanju", na ime nepostojeće štete i nepostojećih a naznačenih polisa osiguranja, od Kompanije "DUNAV OSIGURANJE" dobili, (oteli) 96 miliona dinara. Oko 1,5 miliona evra-preračunato u NBS!
  • Vama i javnosti stavljam na uvid Dopis Kompanije "Dunav osiguranje", od 17.12.2002. godine koji je potpisao tadašnji Direktor glavne filijale Beograd, Boško Dimitrijević, kojim Vas obaveštavaju, radi pravnog pokrića, o kriminalu koji ste učinili a o čijem ste postojanju već imali saznanje.Boško Dimitrijević je sada jedan od glavnih ljudi u "UNIQA" osiguranju u Beogradu i navodno o ovome ne zna ništa, kaže da je tako morao da postupi.Jednostavno, naređeno mu!
  • Vama i javnosti stavljam na uvid "predmet"(jedan jedini list-drugih nema!) Privrednog suda u Beogradu, nema poslovnog broja, nema sudije, nema uvoda i izreke a "obrazloženje" je falsifikat za koji neko mora da odgovara.U istom aktu su čak izmišljene i polise sa brojevima, koje niti postoje, niti su mogle postojati, jer to što se desilo 5.oktobra, niti jeste niti je moglo biti osigurano, to profesore nije požar(događaj koji se osigurava), to je bila rušilačka paljevina, koja ne može biti predmet osiguranja.

Možda ja u ostrašćenosti da za ovo odgovarate, ako Vas nadležni oglase krivim, nisam upoznat sa detaljima, ali nigde nema plaćenih premija, nema Ugovora o osiguranju, nema ničeg što bi činilo osnov za isplatu. Ali, pretkrivični postupak se i dalje vodi i to me zbunjuje!? Znači, ipak nešto ima!

Vi ste Profesore, predstavnik Srbije u Savetu Evrope. Vi ste profesore na čelu Političkog saveta Demokratske stranke, pa ako ste prisvojili ove silne milione, a niste demantovali, ima li ikakav smisao više plaćati stotine sudija, tužilaca, policajaca, ako se na ovakav način štiti državna imovine, poštuje zakon.

Molim za Vaš komentar, ne samo meni, već i svim građanima Srbije!

S poštovanjem,

Ljubodrag Ristić

Beograd, utorak, 3. januar 2012.

 

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži