Željko Mitrović i TV Avala: sjaj i beda države Srbije

BOGAT ŽELJKO, SIROTI RADNICI

Kako to da tajkun Željko Mitrović nema para za plate zaposlenima na TV Avala a po sopstvenoj izjavi za list "Pravda" (br. 144 od 20.08.2007.g) "težak" je milijardu dolara; "Imam 12 kompanija; najgledaniju televiziju; jahtu vrednu 10 miliona evra; flotu od 5 aviona i još mnogo toga"? 

RAZVOJNI PUT ŽELJKA MITROVIĆA I NJEGOVIH MENTORA


Željko Mitrović i stara zgrada NU "Braća Stamenković"

ZARADIO MILIONE OD NEPOSTOJEĆE ŠTETE

Kako smo i obećali posetiocima sajta, obratili smo se gospodinu Željku Mitroviću, pismeno i zamolili za njegovo kazivanje, njegovu „istinu“ o načinu na koji je stekao početni kapital, uz pomoć svojih mentora, naplaćujući nepostojeću štetu u NU „Braća Stamenković“ u kojem je bila smeštena oprema TV „PINK“, koju niko i nikada nije video. Naravno, odgovor nismo dobili, pa ćemo, sa nadom da će se ipak desiti narodna i životna, „što ne platiš na mostu, platićeš na ćupriji“, da će ipak, kad-tad pravna Država ili Život početi da ispostavljaju fakture - i za dobro i za zlo, pokušati dokumentima da građane upoznamo kako tajkuni postaju to što jesu i kako se razmnožavaju. Sa svojim mentorima.

Razna glasila su o ovome u više navrata obaveštavala javnost i - ništa!

Prema dokumentu koji se zove Analiza intervencije, broj 2567 a koji je najslužbeniji dokument protivpožarne policije, DATUM INTERVENCIJE SE VODI KAO 22.12.1999.godine ... A u istom piše: „Dana 24.12.1999. godine u ulici Mitropolita Petra 66 Opština Palilula, u 06.00 časova, javljeno je KOC-u VB da je primećen požar u NU „Braća Stamenković“. Požar je izbio u delu studija TV PINK. Objekat nije pokriven ni u nijednom delu stabilnim uređajima za zaštitu od pošara. U hodnicima oko studija postojala je zidna hidratantska mreža, koja nije korišćena. Ostale mere zaštite nisu poznate“.

Kako je nastala razlika od dva dana u službenoj dokumentaciji, nismo i pored svih napora uspeli da utvrdimo.

Požar je, piše dalje, zahvatio kompletan unutrašnji prostor studija TV Pink, pozornicu kao i krovnu konstrukciju iznad istih... Od radnika obezbeđenja dobijena je informacija da su stanari u prizemlju i na prvom spratu napustili zgradu i da nema drugih ugroženih lica koje bi trebalo spašavati. Do požara je došlo u studiju TV Pink dosta pre alarmiranja Vatrogasne brigade. Usled dejstva vrelih gasova i plamena, naročito posle zarušavanja krova u studiju, došlo je do prenošenja požara na deo krovne konstrukcije iznad glavnog ulaza. Površina zahvaćena požarom je bila oko 700m2!

U 06.37 časova, A503 javlja sa lica mesta da se radi o velikom požaru i da se na lice mesta pošalje sva raspoloživa tehnika, kao i da se izvrši mobilizacija ljudstva iz samačkog hotela!

Po odluci komandira intervencije završeno je dežurstvo u 10.45 časova a u 15.45 časova vozilo A 54-911 je izvršilo obilazak zgarišta.

Pošto se vodosnabdevanje vršilo putem autocisterni, one su po potrebi raspoređivane tako da se obezbedi kontinuirano snabdevanje vodom!

„Izneti su putni zapisi, po rečima stručnog radnika od neprocenjive vrednosti, deo arhive i drugo“.

Materijalna šteta, stoji u aktu, zvanično nije utvrđena. Uzrok požara zvanično nije utvrđen. Na utvrđivanju istog rade stručne ekipe MUP-a.

U Analizi se dalje navodi da je od prvobitnih namena zgrade u fazi projektovanja u sadašnjim uslovima eksploatacije došlo do neadekvatnih mera koje su uslovile da se iz Studija TV Pink, nekada izlazna vrata zatvore drvenom pločom koja je u uslovima požara brzo progorela i predstavljala opasnost prenošenja požara na prostor štamparije, umesto da su zazidana zidom određene vatrootpornosti...

U Beogradu, 28.12.1999. godine!

 

A u dokumentu Kompanije „DUNAV OSIGURANJE“,
Šteta PI-52/99-POŽAR OSIGURANIKA RTV „PINK“INTERNACIONAL COMPANI pored ostalog piše:

„Osnovni zapisnik: 28.12.1999. godine a ostali 05.01.2000. godine,10.01.2000. godine i 14.01.2000. godine a konačan obračun 22.01.2000. godine. Stručna komisija Komapnije „Dunav osiguranje“ a.d. je utvrdila uzrok štete-požar-prema nalazu istražnih organa. (nalaz nigde ne postoji - prim.Lj.R.) Osiguranik je takođe formirao komisiju za procenu štete, koja je zajedno sa komisijom „Dunav“-a obišla 28.12.1999. godine objekat nakon čega je sačinjena službena beleška koju je potpisala stručna komisija „Dunav“-a. Osiguranik, RTV „PINK“ istu nije potpisao!

Osiguraniku je tom prilikom naloženo da taksativno prikupi dokumentaciju na osnovu koje bi se utvrdila visina štete. Osiguranik je istu o roku dostavio, izuzev zapisnika istražnog organa-nalaza uzroka nastanka požara! Svaka strana je overena i potpisana, jedino što je uočljivo da je listing štampan 25.12.1999. godine a potpis je datuma 20.12.1999. godine te se postavlja pitanje zbog čega su datumi različiti.

Takođe u spisku bruto stanja (žiro račun) spisak štampan 04.01.2000. godine, a ispravljeno je datumom 20.12.1999. godine i ovde je svaka overena i potpisana od strane ovlašćenog lica RTV „PINK“ Internacional Compani. I ovde ostaje pitanje zbog čega je datum ispravljan na svakoj strani listinga.

A na strani 35 ovog spiska postoje još tri potpisa članova komisije osiguranika.

U prilogu ovog dela dokumentacije, piše dalje, postoji i izjava da pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću ovlašćeno lice u svojstvu rukovodioca ekonomsko-finansijskog sektora da su sve stavke knjižene na osnovu verodstojne i na zakonu zasnovane dokumentacije i da ne postoji nijedno knjiženje na opremi koje je pri nabavci knjiženo bez određene dokumentacije (dostavnica, otpremnica, faktura, ugovor i dr), potpisan ličnim podacima!

Tako da je stručna komisija „Dunav“-a na osnovu priloga prihvatila i uvrdila visinu štete, primenjujući nomenklaturu sredstava za amortizaciju, sa kojom se osiguranik nije složio, te je uputio prigovor na visinu štete. Prigovor je prihvaćen od strane članova veća “Dunav“-a gde je na osnovu toga i utvrđena konačna visina štete.

Na kraju je potpisan ugovor o poravnanju i konačnom izmirenju (obostrano potpisan i overen „Dunav“-TV „PINK“) uz obavezu osiguranika da se odriče „da pobija po bilo kom osnovu izvršenu naknadu štete".

Mišljenja smo da je šteta imajući u vidu obim oštećenja, veoma brzo rešena...

Uobičajeno je u praksi da se zapisnici i obračuni visine štete obostrano potpisuju, što ovom prilikom nije postupljeno.

Da se svakako pribavi nalaz istražnih organa o uzroku štete.

A onda, na osnovu zahteva direktora GF Beograd, da se zbog natpisa u štampi, interesovanja zaposlenih kao i zahteva Sekretarijata sindikata, izvrši kontrola štete nastale 22.12.1999. godine, ista se i sprovodi i konstatuje: Kontrolor primene uslova osiguranja i tarife premije nije izvršio kontrolu polise osiguranja i obračuna premije, kako je to predvidjeno u tački 5.1.7. Uputstva o načinu rada na poslovima osiguranja.

Osiguranje imovine TV „PINK“-a za 2000/2001. godinu prema podacima iz bilansa stanja i popisnim listama na dan 31.12.1999. godine, sa uvećanjem 500%, umesto uvećanja 100%, kako je bilo ugovoreno...

Iznositi dalje činjenice da bi se dokazalo nešto o čemu svi znaju sve, deluje dosadno i kao atak na inteligenciju čitalaca.

Podsećanja radi zgrada „Ušća“ je bombardovana u NATO agresiji 9.10. i 11.05.1999. godine, gde se nalazio studio TV „PINK“-a  sa tehnikom. Željko Mitrović je i pored svega naplatio 23.000.000, 00 milona dinara približno milon ondašnjih DEM-a. I sada je tajkun. I ima jahtu, ima milione, ima televiziju, ima svašta... Ko zna šta sve ima!

Posle ovoga, Petković Jova, gospodin Rogulja, Vojislav Milićević, Vojin Kalpačina su nastavili nesmetano da rade svoje poslove u Kompaniji. Miša Vujičić takođe. Kao i Reosiguranje Kompanije. Tužbu Kompanije protiv Dr Tomislava Simovića već desetu godinu rešava srpsko pravosuđe, a u pitanju su samo 4 stana.

Tužba protiv Dr Ljiljane Jeremić i ostalih se mrcvarila kako jeste, ona je u međuvremenu postala i predavač na jednom privatnom Univerzitetu. Dr Ratko Vujović sa svoje dve privatne firme, napravio je bogatstvo. I on je profesor i MENTOR na istom privatnom Univerzitetu, predaje nešto u vezi prevara iz oblasti osiguranja i podržava stranku G-17 plus! O njemu uskoro opširnije u narednim tekstovima, jer su njegov život i delo veoma zanimljivi za javnost, za građane Srbije.

Dr Bosa Nenadić je, inače, i dalje sudija Ustavnog suda, a za Nebojšu Maljkovića, Luku Mačkića, Dimitrija Stamenovića, Zorana Lukovića i ostale, ako pitate, hvala lepo, veoma su dobro!

U svemu napisanom samo je jedan datum utvrđen kao tačan - 22.12.2011. godine, kada je počeo štrajk na TV „AVALA“! I još uvek traje, a danas je 30.01.2012. godine.

Željko Mitrović se i dalje slobodno šeta, dokle li će - stići?

A mi smo, kao i uvek, svim državnim organima na raspolaganju, što se tiče dokumentacije, ako se odluče na postupanje - kako za Željka Mitrovića, tako i za sve ostale čija se imena pojave na stranicama ovog sajta.

Komentari   

0 # Sherry 20-04-2017 20:50
Regards for helping out, good information.

Feel free to visit my homepage :: Секс с девушками в чулочках: http://geschenkefuermaenner.info/
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat