Batić i Labus oštetili "Dunav" za 74 miliona dinara

Pismo ministarki pravde Snežani Malović

Sporazumom izmedju Kompanije "Dunav" osiguranje i Ministrstva pravde na čijem čelu je bio dr Vladan Batić "Dunav" je isplatio Ministarstvu 74 miliona dinara, a da se nikada nije objasnilo gde su ova sredstva utrošena. "Dunav" je 2006. godine konstatovao da su ovim sporazumom prof dr Miroljub Labus, predsednik UO "Dunava" i generalni direktor Dimitrije Stamenović počinili više krivičnih dala zbog čega je tražena njihova odgovornost

Gospođo Malović

Moja učestala obraćanja Vama nisu posledica bilo čega ličnog, ja Vam se mesecima obraćam pismeno naslovljavajući moja pisma na Ministarstvo pravde-Ministarki... lično, ali odgovore ne dobijam.Ili ono što dobijem nema bilo kakvu upotrebnu vrednost.

Dakle, kao da nisam ni dobio odgovor.

Ni Vaša ćutanja, cenim, nisu možda posledica Vaše želje da ćutite, Vaših ubeđenja i opredeljenja, Vašeg (ne)vaspitanja, već nečijih dekreta po kojima morate da postupate.

A to je već Vaš problem, jer Vi bi trebalo da znate da je još u Rimu rečeno (aluzija na rimsko pravo-prim.lj.r.), da nema prava bez sankcija!
I kada bi se danas Srbija cenila u kom je stepenu pravna Država, a sa aspekta sankcija... ocena bi bila poražavajuća.

Nasuprot Vašim stalnim tvrdnjama da smo u tom smislu dostigli kosmičke visine -u regionu i šire!

A Vi ste adresa na koju se ja, budući da je reč o kriminalu čiji su akteri istovremeno i nosiocu tužilačkih i pravosudnih funkcija, mogu i moram obraćati, kao Ministarki pravde koja je još, pored toga i koordinator nekog tela Države Srbije, koje je zaduženo za borbu protiv organizovanog kriminala.

Obraćao sam se i gospodinu Bošku Ristić, kao Predsedniku nadležnog odbora Skupštine Srbije za pravosuđe, ali na pet adresa na koja sam mu slao pisma, preporučena, poštar je konstatovao, ili "nepoznat", ili "odselio" ili "nije preuzeo poštu-pošiljku", a ja mislim da je nešto drugo u pitanju i o tome detaljnije, još crnje, a sa pogubnim posledicama!

Možda ću ja Vama na momente delovati i sarkastično, maliciozno, neprijatno, cinično, ironično, ali takav eventualni utisak je samo privid, jer sve ono što pišem i što ću napisati, insisitirajući na Vašim odgovorima i objašnjenjima (koja su nemoguća), istinito je i dokazima potkrepljeno.

Bilo čija, dakle i Vaša eventualna emotivna potresanja, stres, uznemirenost, anksioznost,frustracije, tikovi, sa aspekta interesa građana Republike Srbije su, potpuno irelevantne pojave, bez opšteg društenog značaja.

Možda ću Vam opravdanost moga obraćanja Vama učiniti razumljivijom, ako Vam kažem da je moje poimanje struke, dobronamernosti, profesionalnosti, moralnosti ne ono kada neko o nečemu piše ili priča u stilu... verovatno, moguće, možda, neko, nešto... već kada je neko uverljiv iznoseći dokaze o nečem ili nekom po vremenu, mestu i sadržaju.

A objasniću Vam i kasnije zbog čega ću, a radi opšteg dobra, predložiti preko ovog sajta, Vama da odmah podnesete ostavku.Ne morate ni obrazlagati, nisu to radili ni Jelašić Radovan, ni Tomica Milosavljević, ni đelić Božidar...
Zbog njih i sličnih, ali i zbog Vas, jesam gore i pomenuo postulat rimskog prava!

Gospođo Malović!

Vama i javnosti prilažem na uvid Sporazum zaključen 10.08.2001. godine između Ministarstva pravde Republike Srbije i Kompanije "Dunav osiguranje", čiji sadržaj ne moram bilo kome pa ni vama da objašnjavam - u priloženom sve piše.

Dva doktora pravnih nauka, jedan Ministar i jedan Profesor, pa Potpredsednik Vlade, pa Predsednik Upravnog odbora Kompanije, zasnivaju obligacioni odnos vrednosti 74 miliona dinara i u istom SPORAZUMU, onako, šeretski, kao da se radi o ličnoj imovini konstatuju:
"štete nastale... prouzrokovane su rizikom koji nije pokriven osiguranjem... zbog nepostojanja pravnog osnova za isplatu odštete u smislu važećeg Ugovora o osiguranju"!?

A onda u istom stilu:

"...Odluku o odobravanju učešća u šteti... doneće Upravni odbor Kompanije "DUNAV OSIGURANJE"! Za Kompaniju, po naređenju prof. dr Miroljuba Labusa (a tek o njemu će biti pisanja i dokumenata), ondašnjeg predsednika Upravnog odbora, potpisuje direktor Dimitrije Stamenović - Lale.
Nigde ni reči o polisama osiguranja, Ugovoru o osiguranju, odredbama Zakona o obligacionim odnosima, plaćenim premijama osiguranja...
Ništa, ni reči!

Da bi:

U postupku tražene analize ovog Sporazuma, Direktor Sektora za statusna pitanja, normativne poslove, imovinsko-pravne poslove i ugovore, Kompanije "Dunav osiguranje", Marina Samardžić, sa svojim saradnicima, dana 26.05.2006. godine, sačinila Mišljenje i predala ga ondašnjem Generalnom direktoru Kompanije Mg Mirku Petroviću.
U istom se pored ostalog kaže:
"... da su zaključenjem predmetnog Sporazuma i donošenjem predmetne Odluke tada nadležni organi Kompanije, odnosno tadašnji generalni Direktor Dimitrije Stamenović i Predsednik Upravnog odbora prof. dr Miroljub Labus počinili krivično delo s obzirom da su iako nije postojao pravni osnov predmetnim Sporazumom i Odlukom, obavezali Kompaniju na isplatu napred navedenih iznosa".
"Takođe, predmetni Sporazum ne treba potpisivati i iz razloga što ne sadrži tačnu specifikaciju stanova, sa njihovim stvarnim vrednostima...
Smatramo da Kompanija ne treba da učestvuje u ponuđenoj transakciji..."

Koji stanovi, gospođo Malović, koja transakcija, zašto Ministarstvo ni do danas, a tražio sam, ne može da mi da informaciju za koga su kupljeni stanovi, gde, koje površine, ili kako je utrošen novac, da li će zbog ovoga neko biti u zatvoru?
Da li je tačno gospođo Malović da su već onda neke sudije dobile na ovaj način stanove, da bi kasnije sprovele reformu pravosuđa kako jesu?

Mora neko građanima da kaže "DA" ili "NE"!

A dalje piše:

"Predlažemo da Kompanija ne izmiruje obaveze po spornom Sporazumu, s obzirom na postojanje elemenata krivičnog dela te u tom smislu predlažemo pokretanje odgovarajućih postupaka za utvrđivanje odgovornosti bivšeg Generalnog direktora Dimitrija Stamenovića i Predsednika Upravnog odbora prof. Miroljuba Labusa"!

Pa da li su pokrenuti?
Ako jesu, dokle se stiglo, a ako nisu, zašto nisu?!

Zašto o svemu ovome nije htela samnom ni da razgovara Verica Barać, Predsednica Saveta za borbu protiv korupcije, uporno me ubeđujući da je gospodin Stamenović Dimitrije, čovek koji nije sklon kršenju zakona!!!
A ja sam joj pokazivao dokumenta, nisu me ni onda ni sada interesovale lične impresije! Kao ni nju moja dokumenta!

Bez ikakvog ustručavanja, prof. dr Labus Miroljub je u vezi Sporazuma izneo na 4. sednici Upravnog odbora Kompanije održane 05.09.2001. godine (dakle, posle potpisivanja Sporazuma), sa kojeg ne postoji stenogram, nestao je:
"Mi prebijamo jedno potraživanje sa drugim i time nismo oštećeni, jednostavno smo platili nešto što nismo morali, nečim što nismo mogli naplatiti"!?

Koje su ovo enigme, gospođo Malović!?
Koje su to snage postojale i postoje, evidnentno i danas koje naređuju da se radi ono što zakon izričito zabranjuje!?

A Vama, ako nešto može da znači, da kažem i da sam se radi ovog problema obratio i Predsednici Ustavnog suda (u doba obraćanja), dr Bosi Nenadić, koja je sa svim napisanim bila dobro i u detalje upoznata, a bivši u sopstvenoj zabludi, da postoji bar neka neformalna razmena mišljenja neka koordinacija među nosiocima pravosudnih i tužilačkih funcija.
Dobio sam urgentan odgovor, (za svaku pohvalu), ali posle kojeg sam razočaran, pomislio, spontanu, na narodnu "Svaka mi zlatna što je ne rekoh"!

Dosadašnji epilog u vezi napisanog:

  • Marina Samardžić nije više na toj funkciji, a mr Mirko Petrović je na visokoj funkciji u Narodnoj banci Srbije i pored napisanog i onog što će tek biti napisano!
  • Sada pokojni dr Batić Vladan nije hteo da izađe u susret mojim molbama i da o ovom sporazumu porazgovaramo.
  • Prof. dr Labus Miroljub je i dalje u istim poslovima i još gorim, ali je i profesor Univerziteta.
  • Dimitrije Stamenović uživa kao čelni čovek Udruženja privrednika Slovenije i Srbije, a i o njemu će biti još napisanog na stranicama ovog sajta.


ponedeljak, 2. januar 2012.

 

 

Prateći akti Ministarstva pravde:

Sporazum:

Mišljenje Pravne službe kompanije DUNAV:

 

Komentari   

+1 # Wendi 05-07-2014 07:48
I think the admin of this web page is actually
working hard for his website, for the reason that here every information is quality based stuff.My homepage ... free minecraft: http://minecraftm.com/
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat