Osiguranje

Sudar na nebu, šteta na zemlji

Zašto se "Dunav" odriče 100 miliona dolara

Posle sudara aviona "Inex Adrije" i letilice "Britišervejza" 1976. godine iznad Zagreba, kada je poginulo 176 lica, a obe letilice potpuno uništene, protiv države SFRJ tužilac, Kompanija "Dunav osiguranje", podnosi tužbu radi naknade štete - regresne vrednosti 6,5 miliona dolara i 3,7 miliona DEM.

Opširnije: Sudar na nebu, šteta na zemlji

Da li je Srbija izgubila borbu protiv mafije?

Prilažem dva službena akta nadležnih tužilaštava: Višeg javnog tužilaštva iz Novog Sada od 09.11.2011. i Tužilaštva za organizovani kriminal od 26.10.2011. godine.

Povodom ovih dokumenata pitam državu Srbiju da li ona ovim aktima priznaje da je izgubila borbu protiv političko-pravosudne mafije, ako je borbe uopšte i bilo?