Derogacija države - Veranom, Komisijom i Vučićem!

Formiranjem neke nezavisne istraživačke Komisije, koja je trebalo da razjasni nejasnoće oko ubistava novinara Radislave Dade Vujasinović, Slavka Ćuruvije i Milana Pantića, Aleksandar Vučić je do kraja i ne prvi put derogirao, omalovažio, ponizio Državu Srbiju i njene zvanične državne institucije.

Stavljanjem na čelo te komisije Verana Matića, kriminalca međunarodne reputacije, Srbiju je odavno prevazišao, kontinuitet poniženja Države je postao još otužniji.

Ljiljana Smajlović, već je skoro postala čelnica "POLITIKE".

Veran Matić je već dobio donaciju iz inostranstva pa on donirao, preko "Fonda B92" Ministatstvo unutrašnjih poslova i Ministarstvo spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacija.

Da budem jasan - privatni Fond B92, donira dva Ministarstva Republike Srbije, a od drugih, Ministarstava, dobija donacije?!

Pripadnici MUP-a i BIA-e, prihvataju ovo poniženje, nastavljaju da rade na poslovima na kojima su radili, institucionalno, decenijama, nisu ništa uradili, nisu snosili posedice, ponovo će raditi pod komandoma Verana Matića, ponovo primati plate... sve u stilu "Kolariću, Paniću".

Sam Veran Matić je izjavio na svojoj TV B92, da želi da izjavi, da za svoj posao neće primati nikakve naknade.

Laže, Aleksandar Vučić, njegov lični prijatelj je mislio na sve - njegovo ministarstvo je planiralo sredstva za rad ove Komisije. Iz budžeta! Samo što nigde ne piše koliko. A planira se dovođenje stručnjaka iz SAD, Nemačke, inostranstva u širem smislu...

U Odluci, koju vam stavljam na uvid, stav zadnji, piše, sa nadnaslovom Finansijska sredstva za sporovođenje Odluke :

"Za sporovođenje odredaba ove odluke obezbeđena su finansijska sredstva u budžetu Republike Srbije za 2012.g, razdeo 3. glava 3.2 Kabinet prvog potpredsednika Vlade zaduženog za borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala"!

Koliko, po kom osnovu, čijom odlukom - Aleksandra Vučića ili Ivice Dačića?

Pitao sam prijatelje-krivičare, koji je pravni osnov za ovakvo postupanje Vlade Srbije, rekli su da nemaju vremena za gubljenje da bi mi pojasnili apsurde u Srbiji, koji se dešavaju u nizu! Gotovo se kloniraju!

Pitao sam prijatelje iz policije i njihov je odgovor bio još gori.

Odluka se zasniva na Zakonu o Vladi, član 33.st.2.i 3, koje citiram:

"Radna tela Vlade

Član 33.

Vlada obrazuje stalna radna tela, radi davanja mišljenja i predloga u pitanjima iz nadležnosti Vlade i usklađivanja stavova organa državne uprave pre razmatranja nekog predloga na sednici Vlade.

Vlada može da obrazuje povremena radna tela, radi razmatranja pojedinih pitanja iz svoje nadležnosti i davanja predloga, mišljenja i stručnih obrazloženja.

Stalna radna tela obrazuju se poslovnikom, a povremena radna tela odlukom kojom se utvrđuju i njihov zadatak i sastav.

Vlada može poslovnikom ovlastiti stalna radna tela sastavljena isključivo od njenih članova za donošenje pojedinačnih akata iz svoje nadležnosti, izuzev za postavljenja i razrešenja funkcionera u organima državne uprave i službama Vlade"!

Od kada je u nadležnosti Vlade Srbije, da rešava pojedinačne slučajeve ubistava? Ona za te poslove ima brojne pripadnike u MUP-u. Da li će se tako rešavati i ostali brojni nerešeni slučajevi ubistava, obrazovanjem komisija, sa ili bez Verana i Ljilje? I Branislava?

Bez Veljovića i Milovića neće moći. Oni su generali, doduše bez zakonskog osnova, ali time njihov značaj nije manji.

Da li to znači da se se smanjiti broj pripadnika MUP-a i BIA-e, jer oni evidentno nisu opravdali svoje postojanje?

Ili će Ivica Tončev preuzeti naredne Komisije, jer više nije sporno, potvrdio je dr Obradović da ima diplomu izdatu u Velikoj Britaniji, u Udruženju građana koje je akreditovao Jovanović Mića sa "Megatrenda", koji plaća gotovo celu Vladu - tamo su svi neki dekani, profesori, docenti, doktori...

Nemam koga da pitam koji je osnov da se Veranu Matiću, Ljiljani Smajlović, Branislavu Jovanoviću, da status Ovlašćenog Službenog Lica (OSL), po kojem mogu da u predmetu preturaju kako hoće i za koga hoće.

Dodaju ili sklanjaju materijalne dokaze.

Koje su ih kvalifikacije i u kojoj javnoj proceduri, među hiljadama drugih novinara, možda i stručnijih, preporučili u ovu Komisiju, za koju nisam pročitao ili čuo, na čiju je incijativu ista formirana.

Veran Matić kaže da je on bio inicijator, a da je Aleksandar Vučić imao sluha!?

A Aca pametan, pa u njegovo ime akta potpisuje neko "NN", bar za mene, lice.

Na kojim su se predmetima ubistava do sada dokazali?

Da li to znači da je država nesposobna da obavlja funkcije za koje postoje stručni kadrovi, zakonska regulativa, materijalna sredstva?

Ili sve ovo znači da je Država sklonila sve eventualne dokaze, pa sada ispala lukava i "demokratski postupila" - ustupila Komisiji poslove, koja neće  učiniti ništa. 

A ako učini, kako onda objasniti građanima, što se čekalo do trenutka kada nam je samo "nebo", dalo Verana, Ljiljanu, Branislava...

Kako onda objasniti da je u istoj Milorad Veljović, koji je ponovo kandidat za Direktora policije, a skoro deset godina policija nije uspela da reši ove predmete.

Ista ta policija na čijem se čelu nalazi isti taj Veljović Milorad?

Kako je sada odjednom više nego pogodan Rodoljub Milović, da pored svih poslova na kojima je angažovan sa briljantnim rezultatima, ako je pre nekoliko meseci bio predvidjen za procesuiranje od strane nadležnih, a zbog prisluškivanja Aleksandra Vučića i Tomislava Nikolića, pa Nebojše Stefanovića - skoro pola Srbije?

Ako je ova Komisija bila nužna, šta će nam onda Ministar policije, zbog nesposobnosti same te policije? Koja stvarno i jeste (uz časne izuzetke) korumpirana, uvučena u kriminal, nesposobna, lažljiva - sve kako bih opisivao i Ministra policije?

Zašto u Komisiji nema predstavnika, makar jednog tužioca?

Zašto se ovim putem ne oglašavaju novinarska udruženja - i Ljiljino i onog iz Vranja!

Da li neko na ovaj način želi da ukloni tragove umešanosti u ceo predmet jednog čoveka poznatog u javnosti, kao bliskog  prijatelja liderima stranaka iz vlasti? Trenutno u inostranstvu!

Zar se ovakvim postupanjem Države ne kompromituju, ne blamiraju i same žrtve i njihove porodice!?

Ja sam čuo stav samo gospođe Branke Prpe, ona je decidirano protiv bilo kakvog učešća u radu ove Komisije. Zašto niko nije uvažio i njen stav?

Ostale nisam čuo.

A Aleksandar Vučić je svoj Predlog, Vladi, zasnovao na članu 48.stav 1 poslovnika Vlade, koji glasi:

"Dostavljanje materijala Generalnom sekretarijatu


Član 48.

Materijal se dostavlja Vladi preko Generalnog sekretarijata.

Predlagač je dužan da Generalnom sekretarijatu dostavi materijal koji je usklađen s primedbama iz pribavljenih mišljenja za koje je ocenio da ih može prihvatiti, mišljenja koja je pribavio i izveštaj o javnoj raspravi ako je vođena.

Uz to, dužan je da se pismeno izjasni o svim primedbama koje nije prihvatio.

Materijal mora biti jezički i stilski uređen."

Dakle, sve je urađeno kako zahteva nauka, struka, poštenje, moral!

Mnogo bih voleo kada bi me neko demantovao i pokazao da je sve ovo što sam napisao - greška! Promašen tekst!

U prilogu:

-Propratni akt Vlade;

-Predlog odluke za obrazovanje iz Kabineta Aleksandra Vučića , bez njegovog potpisa, već izvesnog Alekse Jokića;

-Odluka o obrazovanje Komisije, bez ičijeg potpisa;

-Obrazloženje i pravni osnov Odluke;

-Odluka Vlade o obrazovanju Komisije.

Dodaj komentar


Sigurnosni kod
Osveži