Naš cilj

NAROD JE VRHOVNI SUDIJA!

Namera nam je da svojim znanjem i iskustvom budemo od pomoći državi Srbiji i da svojim radom na osnovu zakona, domaćih i stranih standarda doprinesemo borbi protiv organizovanog kriminala. Agažovaćemo se na poslovima dokumentovanja, istraživanja i izučavanja organizovanog kriminala i na svim predmetima koji podrazumevaju zaštitu interesa zemlje i svemu što se definiše pojmom korporativna bezbednost.

U dosadašnjem delovanju koristili smo usluge Poverenika za slobodan pristup informacijama od javnog značaja. Nastojali smo da uspostavimo kontakt i saradnju i sa Savetom za borbu protiv korupcije, ali to nije urodilo plodom, jer je ovo telo u velikoj meri privatizovano, nema plan rada i aktivnosti i samo se s vremena na vreme oglašava da bi opravdalo svoje postojanje.

Nismo pronašli razumevanje za saradnju ni kod raznih nevladinih organizacija. Izostaje ozbiljnija saradnja i sa Agencijom za borbu protiv korupcije i sa Državnom revizorskom institucijom.

Tokom proteklih aktivnosti uverili smo se da:

    • a). Država ne zna da radi poslove na otkrivanju, dokumentovanju i izučavanju organizovanog kriminala, što se u izvesnoj meri može i shvatiti, a i lako otkloniti;
    • b). Država ne želi da zna kako se rade ti poslovi, što predstavlja ogroman problem i
    • c). Država personifikovana u nekoliko neodgovornih nosilaca funcija pospešuje organizovani kriminal, pružajući im logističku podršku i perfidno prikrivajući svoju ulogu.

Upravo je načelo da nema prava bez sankcija odrednica našeg rada kojeg ćemo se i dalje pridržavati, poštujući medjunarodne standarde koji svakome gradjaninu nalažu da nadležnim organima prijave svako saznanje da je počinjeno neko krivično delo.

Želimo da i ovim putem o svom radu i suočavanju sa političko-pravosudnom mafijom upoznamo najširu javnost i u tom cilju smo pokrenuli ovaj internet sajt. Ništa od onoga što će na njemu biti objavljeno nije lične prirode i za sve što bude objavljeno posedujemo odgovarajuće dokaze.

Povodom svakog predmeta koji budemo prezentirali javnosti spremni smo da se suočimo licem u lice sa svakom potencijlnom stranom koja nadje za shodno da u tome učestvuje. Namera nam je da u svakom predmetu postavimo nadležnim državnim organima, telima i ustanovama ključno pitanje - šta je do sada učinjeno i kakve su korake preduzimali da se kazne počinioci krivičnih dela.

Za nama je višegodišnji naporni rad. Sve što smo postigli neće dobiti odgovarajuću težinu ako u celini ne bude prezentovano javnosti Srbije. S tom namerom pokrenuli smo našu internet stranicu "U ime naroda!" Ona je otvorena za sve vaše predloge, sugestije i ideje kojima smo spremni da posvetimo dužnu pažnju - uvažavajući svaku vašu primedbu i argumentovanu kritiku.

Pišite nam i budite naši saradnici!

Internet stranica "U ime naroda!" je od naroda i za narod.

Komentari   

0 # radmilaradovanovic 01-06-2014 00:37
JAVI SE
Odgovori | Odgovori uz citat | Citat