Pitanja i odgovori

Dragana, Vi pitate zbog čega nisam ažurniji u dnevnim, novim postavkama sajta!

Daću Vam objašnjenje.Ja želim isključivo i samo postupanje po Zakonu. A to dalje znači, kada ja nekoj javnoj ličnosti ili ustanovi postavim pitanje, za koje cenim da je interesantno i za posetioce sajta, moram, uvažavajući Zakon, da čekam 15 dana na odgovor, ako se pozivam na Zakon o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja. Kako neki imaoci informacija često i ne daju odgovor, ili uglavnom odbijaju moje zahteve, (Vlada Srbije, Savet za borbu protiv korupcije, "Telekom Srbija", Agencija za borbu proti korupcije, MUP, Privredni sud u Beogradu) - ja se moram Žalbom obratiti Povereniku, koji je pretrpan predmetima gradjana, tako da neki moji zahtevi čekaju i po dve godine na njegovo postupanje, mada Zakon kaže da je Poverenik dužan da postupi u roku od 30 dana, što sve ima za posledicu da se Vama (i ostalima) čini da sam spor, sa novim postavkama sajta. Ja ovom konstatacijom ne želim da umanjujem značaj Poverenika, on je jedno od retkih i prijatnih mesta u Državi, koje liči na nešto što je gradjanima potrebno, jer da državna administracija postupa kako bi trebalo, Poverenik bi imao mnogo manje razloga za postupanja. A o Povereniku, opširnije, u narednim postavkama! Danas, kada ste se javili, stiglo je Rešenje Poverenika (u prilogu) od 26.03.2012. godine,

kojim je odlučeno da MUP tek odluči, po mom zahtevu koji sam podneo MUP-u 21.04.2010.godine, a Poverenik je dobio moju Žalbu 04.10.2010.godine - dakle u pitanju su godine, a ne dani ili meseci. Onaj ko izvrši uvid u ovaj prilog videće da se radi o tome, da je neko u Srbiji, dao državljanstvo državljanima Makedonije, iako su bili na poternici, pa u zatvoru u Srbiji, pa u Makedoniji osudjeni na višegodišnje kazne zatvora. Moja saznanja ukazuju i da su neki ministri, za ovu uslugu, uzeli od ovih lica iznos od 5 miliona evra, a kasnije isto to lice učestvuje u privatizaciji "ATEKSA" na način na koji učestvuje - pa zar to javnost ne bi morala da zna? Ja smatram DA! A sve što napišem mora biti provereno, tačno, istinito! Ovo je jedan od primera zbog čega postupam ovako kako vidite, jer je ovaj sajt i zamišljen kao živa komunikacija, a moje je objašnjenje malo detaljnije jer je više posetilaca sajta pitalo isto kao i Vi. Dakle, dnevne postavke jedan čovek ne može da radi, ili bar ja za to nisam sposoban! Za sada!